HSM

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

9 mục

Thiết lập theo hướng giảm dần
mỗi trang
 1. Máy hủy giấy HSM Shredstar S10 - Chính hãng
  Giá sốc 2,999,000 ₫ 3,900,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 2. Máy hủy giấy HSM Shredstar X10 - Chính hãng
  Giá sốc 4,399,000 ₫ 6,490,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 3. Máy hủy giấy sợi HSM Securio C18 - Chính hãng
  Giá sốc 10,999,000 ₫ 14,750,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 4. Máy hủy giấy vụn HSM Securio C18 - Chính hãng
  Giá sốc 12,999,000 ₫ 18,000,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 5. Máy hủy giấy sợi HSM Securio B24 - Chính hãng
  Giá sốc 18,999,000 ₫ 27,300,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 6. Máy Hủy Tài Liệu HSM Securio AF150 - Chính hãng
  Giá sốc 20,999,000 ₫ 28,600,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 7. Máy hủy giấy HSM Securio B32 3,9mm - Chính hãng
  Giá sốc 23,999,000 ₫ 35,900,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 8. Máy hủy giấy HSM Securio B34 - Chính hãng
  Giá sốc 29,999,000 ₫ 39,900,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 9. Máy hủy giấy sợi HSM Securio B24 0,78 x 11mm - Chính hãng
  Giá sốc 34,599,000 ₫ 39,900,000 ₫
  -
  +
  So sánh
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

9 mục

Thiết lập theo hướng giảm dần
mỗi trang