Máy Lạnh

Máy lạnh được Toàn Linh phân phối từ các hãng, Toàn Linh đảm bảo những sản phẩm này là bảo hành chính hãng và những ưu đãi bảo trì máy lạnh từ hãng, như các website của hãng đưa ra. Và chế độ bảo hành theo quy định của hãng đều được áp dụng.

Hiển thị 1 - 108 trong số 298 sản phẩm

Máy lạnh Mitsubishi Electric Inverter 1 HP MSY-GH10VA - Hàng chính hãng

Giá Khuyến Mãi 8.599.000  ₫

Giá niêm yết: 10.590.000  ₫

Máy lạnh Mitsubishi Electric Inverter 1.5 HP MSY-GH13VA - Hàng chính hãng

Giá Khuyến Mãi 10.999.000  ₫

Giá niêm yết: 12.890.000  ₫

Máy lạnh Mitsubishi Electric inverter 2.0 HP MSY-GM18VA - Hàng chính hãng

Giá Khuyến Mãi 17.799.000  ₫

Giá niêm yết: 19.990.000  ₫

Máy lạnh Mitsubishi Inverter MSY-GM24VA - Hàng chính hãng

Giá Khuyến Mãi 21.999.000  ₫

Giá niêm yết: 23.199.000  ₫

Máy lạnh Toshiba RAS-H10U2KSG-V 1.0 HP - Chính hãng

Giá Khuyến Mãi 6.559.000  ₫

Giá niêm yết: 8.700.000  ₫

Máy làm mát không khí Alpha AF-006A

Giá Khuyến Mãi 3.659.000  ₫

Giá niêm yết: 4.180.000  ₫

Máy lạnh Daikin FTKS25GVMV Inverter 1.0 HP - Chính hãng

Giá Khuyến Mãi 10.699.000  ₫

Giá niêm yết: 13.400.000  ₫

Máy lạnh Daikin FTKS35GVMV Inverter 1.5 HP - Chính hãng

Giá Khuyến Mãi 12.699.000  ₫

Giá niêm yết: 16.080.000  ₫

Máy lạnh Mitsubishi Heavy 1.5 HP SRK12CT-S5 - Hàng chính hãng

Giá Khuyến Mãi 8.199.000  ₫

Giá niêm yết: 11.000.000  ₫

Máy lạnh Mitsubishi Heavy 1.0 HP SRK10CRS-S5 - Hàng chính hãng

Giá Khuyến Mãi 7.399.000  ₫

Giá niêm yết: 9.500.000  ₫

Máy lạnh Mitsubishi Heavy Inverter 1.5 HP SRK13YL-S5 - Hàng chính hãng

Giá Khuyến Mãi 12.769.000  ₫

Giá niêm yết: 16.000.000  ₫

Máy lạnh Mitsubishi Heavy Inverter 2 HP SRK18YL-S5 - Hàng chính hãng

Giá Khuyến Mãi 19.199.000  ₫

Giá niêm yết: 23.000.000  ₫

Máy lạnh Daikin FTKS50GVMV Inverter 2.0 HP - Chính hãng

Giá Khuyến Mãi 19.499.000  ₫

Giá niêm yết: 24.000.000  ₫

Máy lạnh Daikin FTKS60GVMV Inverter 2.5 HP - Chính hãng

Giá Khuyến Mãi 27.599.000  ₫

Giá niêm yết: 30.360.000  ₫

Máy lạnh Daikin FTKS71GVMV Inverter 3.0 HP - Chính hãng

Giá Khuyến Mãi 31.099.000  ₫

Giá niêm yết: 34.210.000  ₫

Máy Lạnh Mitsubishi 1,0 HP MS-HM25VA

Giá Khuyến Mãi 6.699.000  ₫

Giá niêm yết: 8.700.000  ₫

Máy Lạnh Mitsubishi 1,5 HP MS-HM35VA - Hàng chính hãng

Giá Khuyến Mãi 8.499.000  ₫

Giá niêm yết: 10.700.000  ₫

Máy Lạnh Mitsubishi 2,0 HP MS-HM50VA - Hàng chính hãng

Giá Khuyến Mãi 12.859.000  ₫

Giá niêm yết: 15.170.000  ₫

Máy Lạnh Mitsubishi 2.5 HP MS-HM60VA

Giá Khuyến Mãi 17.559.000  ₫

Giá niêm yết: 18.700.000  ₫

Máy lạnh Mitsubishi Electric Inverter 2.0 HP MSY-GM18VA - Hàng chính hãng

Giá Khuyến Mãi 17.799.000  ₫

Giá niêm yết: 19.700.000  ₫

Máy Lạnh Midea MSMA-12CR 1.5 HP

Giá Khuyến Mãi 5.699.000  ₫

Giá niêm yết: 6.590.000  ₫

Máy lạnh Mitsubishi Heavy 1.0 HP SRK09CTR-S5 - Hàng chính hãng

Giá Khuyến Mãi 6.159.000  ₫

Giá niêm yết: 7.800.000  ₫

Máy lạnh Mitsubishi Heavy Inverter 1.0 HP SRK10YL-S5 - Hàng chính hãng

Giá Khuyến Mãi 10.559.000  ₫

Giá niêm yết: 13.500.000  ₫

Máy lạnh Sharp J-Tech Inverter 1.0 HP AH-X25VEW model 2018

Giá Khuyến Mãi 6.399.000  ₫

Giá niêm yết: 8.800.000  ₫

Máy lạnh Daikin FTKC25UAVMV 1.0 HP Inverter - Chính hãng

Giá Khuyến Mãi 9.399.000  ₫

Giá niêm yết: 11.500.000  ₫

Máy lạnh Daikin FTKC35UAVMV Inverter 1.5 HP - Chính hãng

Giá Khuyến Mãi 11.299.000  ₫

Giá niêm yết: 14.000.000  ₫

Máy lạnh Daikin FTKC50UVMV Inverter 2.0 HP - Chính hãng

Giá Khuyến Mãi 18.199.000  ₫

Giá niêm yết: 20.000.000  ₫

Máy lạnh Daikin Inverter 3.0 HP FTKC71UVMV/RKC71UVMV - Hàng chính hãng

Giá Khuyến Mãi 28.499.000  ₫

Giá niêm yết: 33.000.000  ₫

Máy lạnh Daikin FTKC60UVMV Inverter 2.5HP - Chính hãng

Giá Khuyến Mãi 25.299.000  ₫

Giá niêm yết: 29.000.000  ₫

Máy Lạnh Funiki 1.5 HP SC12MMC Nhập khẩu Malaysia - Hàng chính hãng

Giá Khuyến Mãi 5.859.000  ₫

Giá niêm yết: 7.000.000  ₫

Máy Lạnh Funiki 1.0 HP SC09MMC Nhập khẩu Malaysia - Hàng chính hãng

Giá Khuyến Mãi 4.459.000  ₫

Giá niêm yết: 6.000.000  ₫

Máy Lạnh Funiki 2.0 HP SC18MMC Nhập khẩu Malaysia - Hàng chính hãng

Giá Khuyến Mãi 8.759.000  ₫

Giá niêm yết: 11.000.000  ₫

Máy Lạnh Funiki 2.5 HP SC24MMC Nhập khẩu Malaysia - Hàng chính hãng

Giá Khuyến Mãi 11.599.000  ₫

Giá niêm yết: 13.400.000  ₫

Máy Lạnh Inverter Funiki 1.0 HP SIC 09.N

Giá Khuyến Mãi 7.099.000  ₫

Giá niêm yết: 9.000.000  ₫

Máy Lạnh Inverter Funiki 1.5 HP SIC 12.N

Giá Khuyến Mãi 7.999.000  ₫

Giá niêm yết: 10.000.000  ₫

Máy Lạnh Nagakawa 1,5 HP NS-C12TL - Hàng chính hãng

Giá Khuyến Mãi 5.699.000  ₫

Giá niêm yết: 7.400.000  ₫

Máy Lạnh Sumikura 1.0 HP APS/APO-092 - Hàng chính hãng

Giá Khuyến Mãi 4.599.000  ₫

Giá niêm yết: 6.000.000  ₫

Máy Lạnh Sumikura 1,5 HP APS/APO-120 - Hàng chính hãng

Giá Khuyến Mãi 6.300.000  ₫

Giá niêm yết: 7.900.000  ₫

Máy Lạnh Sumikura 2.0 HP APS/APO-180 - Hàng chính hãng

Giá Khuyến Mãi 9.099.000  ₫

Giá niêm yết: 11.300.000  ₫

Máy Lạnh Sumikura 2,5 HP APS/APO-240 - Hàng chính hãng

Giá Khuyến Mãi 12.099.000  ₫

Giá niêm yết: 14.000.000  ₫

Máy Lạnh Sumikura 3 HP APS/APO-280 - Hàng chính hãng

Giá Khuyến Mãi 14.399.000  ₫

Giá niêm yết: 16.000.000  ₫

Máy Lạnh LG V10ENW Inverter 1.0 HP- Ngừng kinh doanh

Giá Khuyến Mãi 0  ₫

Giá niêm yết: 1  ₫

Máy Lạnh LG V13ENS Inverter 1.5 HP - Ngừng kinh doanh

Giá Khuyến Mãi 0  ₫

Giá niêm yết: 1  ₫

MÁY LẠNH HITACHI 1HP RAS-F10CG/RAC- F10CG

Giá Khuyến Mãi 5.199.000  ₫

Giá niêm yết: 10.000.000  ₫

MÁY LẠNH HITACHI 1 chiều 2HP RAS-F18CF

Giá Khuyến Mãi 13.899.000  ₫

Giá niêm yết: 16.000.000  ₫

Máy lạnh Hitachi RAS-F13CF (1.5 HP)

Giá Khuyến Mãi 7.049.000  ₫

Giá niêm yết: 12.000.000  ₫

Máy lạnh Hitachi RAS-F24CY (2.5 HP)

Giá Khuyến Mãi 18.199.000  ₫

Giá niêm yết: 22.000.000  ₫

Máy lạnh Hitachi Inverter RAS-X10CD (1.0 HP)

Giá Khuyến Mãi 10.099.000  ₫

Giá niêm yết: 13.000.000  ₫

Máy lạnh Hitachi Inverter RAS-X13CD (1.5 HP)

Giá Khuyến Mãi 12.199.000  ₫

Giá niêm yết: 15.000.000  ₫

Máy lạnh Hitachi Inverter RAS-X18CD (2.0 HP)

Giá Khuyến Mãi 17.399.000  ₫

Giá niêm yết: 20.000.000  ₫

Máy lạnh Hitachi RAS-SD10CD W 1.0 HP - Chính Hãng

Giá Khuyến Mãi 8.459.000  ₫

Giá niêm yết: 11.000.000  ₫

Máy lạnh Hitachi RAS-SD13CD(W) (1HP)

Giá Khuyến Mãi 13.799.000  ₫

Giá niêm yết: 16.000.000  ₫

Máy lạnh Hitachi 1 chiều Inverter RAS-VX10CF (1HP)

Giá Khuyến Mãi 15.499.000  ₫

Giá niêm yết: 18.000.000  ₫

Máy lạnh Hitachi 1 chiều Inverter RAS-VX13CF (1.5HP)

Giá Khuyến Mãi 18.999.000  ₫

Giá niêm yết: 21.000.000  ₫

Máy lạnh Hitachi 2 chiều Inverter RAS-10MH1 (1HP)

Giá Khuyến Mãi 12.599.000  ₫

Giá niêm yết: 16.000.000  ₫

Máy lạnh Hitachi 2 chiều Inverter RAS-14MH1 (1.5 hp)

Giá Khuyến Mãi 15.999.000  ₫

Giá niêm yết: 19.000.000  ₫

Máy lạnh Hitachi 2 chiều Inverter RAS-18MH1 (1.5HP)

Giá Khuyến Mãi 21.399.000  ₫

Giá niêm yết: 25.000.000  ₫

Máy Lạnh Mitsubishi Electric MS-HP25VF (1.0HP) - Hàng chính hãng

Giá Khuyến Mãi 6.799.000  ₫

Giá niêm yết: 8.000.000  ₫

Máy Lạnh Mitsubishi Electric MS-HP35VF (1.5HP) - Hàng chính hãng

Giá Khuyến Mãi 8.799.000  ₫

Giá niêm yết: 10.000.000  ₫

Máy Lạnh Mitsubishi Electric MS-HP50VF (2.0HP) - Hàng chính hãng

Giá Khuyến Mãi 13.499.000  ₫

Giá niêm yết: 16.000.000  ₫

Máy Lạnh Mitsubishi Electric MS-HP60VF (2.5HP) - Hàng chính hãng

Giá Khuyến Mãi 19.499.000  ₫

Giá niêm yết: 23.000.000  ₫

Máy lạnh Mitsubishi Electric MSY-JP25VF Inverter 1.0 HP - Chính hãng

Giá Khuyến Mãi 8.259.000  ₫

Giá niêm yết: 10.000.000  ₫

Máy lạnh Mitsubishi Electric MSY-JP35VF Inverter 1.5 HP - Chính hãng

Giá Khuyến Mãi 10.199.000  ₫

Giá niêm yết: 12.500.000  ₫

Máy lạnh Mitsubishi Electric MSY-JP50VF Inverter 2.0 HP - Chính hãng

Giá Khuyến Mãi 17.259.000  ₫

Giá niêm yết: 20.000.000  ₫

Máy lạnh Mitsubishi Electric MSY-JP60VF Inverter 2.5 HP - Chính hãng

Giá Khuyến Mãi 23.999.000  ₫

Giá niêm yết: 27.000.000  ₫

Máy Lạnh Toshiba RAS-H13U2KSG-V 1.5 HP - Chính hãng

Giá Khuyến Mãi 8.459.000  ₫

Giá niêm yết: 9.900.000  ₫

Máy Lạnh Toshiba RAS-H18U2KSG-V 2.0 HP - Chính hãng

Giá Khuyến Mãi 12.899.000  ₫

Giá niêm yết: 15.500.000  ₫

Máy lạnh Reetech RT24TA - nhập Indo - Hàng chính hãng

Giá Khuyến Mãi 12.499.000  ₫

Giá niêm yết: 14.000.000  ₫

Máy lạnh Reetech RT18TA (2.0HP) - nhập Indo - Hàng chính hãng

Giá Khuyến Mãi 8.899.000  ₫

Giá niêm yết: 10.000.000  ₫

Máy lạnh Reetech RT12TA (1.5HP) - nhập Indo - Hàng chính hãng

Giá Khuyến Mãi 6.399.000  ₫

Giá niêm yết: 7.300.000  ₫

Máy lạnh Reetech RT9TA - nhập Indo - Hàng chính hãng

Giá Khuyến Mãi 5.099.000  ₫

Giá niêm yết: 6.000.000  ₫

Máy lạnh Sharp AH-XP10WMW Inverter 1.0 HP - Chính hãng

Giá Khuyến Mãi 5.999.000  ₫

Giá niêm yết: 8.000.000  ₫

Máy lạnh Sharp AH-XP13WMW Inverter 1.5 HP - Chính hãng

Giá Khuyến Mãi 7.499.000  ₫

Giá niêm yết: 11.000.000  ₫

Máy lạnh Sharp AH-XP18WMW Inverter 2.0 HP - Chính hãng

Giá Khuyến Mãi 11.199.000  ₫

Giá niêm yết: 15.000.000  ₫

Máy lạnh Sharp AH-XP10WHW 1.0 HP Inverter - Chính hãng

Giá Khuyến Mãi 6.199.000  ₫

Giá niêm yết: 8.500.000  ₫

Máy lạnh Sharp AH-XP13WHW 1.5 HP Inverter - Chính hãng

Giá Khuyến Mãi 7.599.000  ₫

Giá niêm yết: 11.500.000  ₫

Máy Lạnh Midea MSMA1-10CRN1 1.0 HP - Hàng chính hãng

Giá Khuyến Mãi 4.899.000  ₫

Giá niêm yết: 6.300.000  ₫

Máy Lạnh Midea MSMA1-13CRN1 1.5 HP

Giá Khuyến Mãi 6.099.000  ₫

Giá niêm yết: 7.300.000  ₫

Máy Lạnh Midea MSMA1-18CRN1 2.0 HP

Giá Khuyến Mãi 8.999.000  ₫

Giá niêm yết: 10.300.000  ₫

Máy Lạnh Midea MSAB1- 24CRN1 2.5 HP

Giá Khuyến Mãi 14.099.000  ₫

Giá niêm yết: 16.300.000  ₫

Điều hòa Midea MSMA1-10CRDN1, 1 chiều, 1.0HP, Inverter

Giá Khuyến Mãi 6.499.000  ₫

Giá niêm yết: 7.500.000  ₫

Điều hòa Midea MSMA1-13CRDN2, 1 chiều, 1.5HP, Inverter

Giá Khuyến Mãi 9.199.000  ₫

Giá niêm yết: 11.500.000  ₫

Điều hòa Midea MSMA1-18CRDN3, 1 chiều, 2.0HP, Inverter

Giá Khuyến Mãi 14.099.000  ₫

Giá niêm yết: 16.500.000  ₫

Máy Lạnh Panasonic CU/CS-N9VKH-8 (1.0HP) - Hàng chính hãng

Giá Khuyến Mãi 7.559.000  ₫

Giá niêm yết: 9.690.000  ₫

Máy Lạnh Panasonic CU/CS-N12VKH-8 (1.5HP) - Hàng chính hãng

Giá Khuyến Mãi 9.559.000  ₫

Giá niêm yết: 11.690.000  ₫

Máy Lạnh Panasonic CU/CS-N18VKH-8 (2.0HP) - Hàng chính hãng

Giá Khuyến Mãi 14.499.000  ₫

Giá niêm yết: 16.690.000  ₫

Máy Lạnh Panasonic CU/CS-U9VKH-8 Inverter 1.0 HP - Chính hãng

Giá Khuyến Mãi 9.399.000  ₫

Giá niêm yết: 11.690.000  ₫

Máy Lạnh Panasonic CU/CS-U12VKH-8 Inverter 1.5 HP - Chính hãng

Giá Khuyến Mãi 11.459.000  ₫

Giá niêm yết: 13.690.000  ₫

Máy Lạnh Panasonic CU/CS-U18VKH-8 Inverter 2.0 HP - Chính hãng

Giá Khuyến Mãi 18.299.000  ₫

Giá niêm yết: 19.990.000  ₫

Máy Lạnh Panasonic CU/CS-U24VKH-8 Inverter 2.5 HP - Chính hãng

Giá Khuyến Mãi 24.699.000  ₫

Giá niêm yết: 27.690.000  ₫

Máy Lạnh Panasonic Inverter CU/CS-PU18VKH-8 2.0 HP - Hàng chính hãng

Giá Khuyến Mãi 17.299.000  ₫

Giá niêm yết: 19.390.000  ₫

Máy Lạnh Panasonic Inverter CU/CS-PU24VKH-8 2.5 HP - Hàng chính hãng

Giá Khuyến Mãi 23.359.000  ₫

Giá niêm yết: 25.190.000  ₫

Máy lạnh Aqua AQA-KCR9NQ-S 1 HP - Chính hãng

Giá Khuyến Mãi 5.099.000  ₫

Giá niêm yết: 6.500.000  ₫

Máy lạnh Aqua AQA-KCR12NQ-S 1.5 HP - Chính hãng

Giá Khuyến Mãi 6.199.000  ₫

Giá niêm yết: 8.000.000  ₫

Máy Lạnh Aqua AQA-KCR18NC - Hàng chính hãng

Giá Khuyến Mãi 10.199.000  ₫

Giá niêm yết: 12.900.000  ₫

Máy Lạnh Inverter Aqua AQA-KCRV9WGSB 1.0 HP - Hàng chính hãng

Giá Khuyến Mãi 6.659.000  ₫

Giá niêm yết: 9.200.000  ₫

Máy lạnh Aqua Inverter 2 HP AQA-KCRV18WNZ - Hàng chính hãng

Giá Khuyến Mãi 12.399.000  ₫

Giá niêm yết: 15.000.000  ₫

Máy Lạnh Aqua AQA-KCRV12WNM Inverter 1.5 HP - Chính hãng

Giá Khuyến Mãi 7.659.000  ₫

Giá niêm yết: 9.000.000  ₫

Máy Lạnh Daikin FTC25NV1V/RC25NV1V 1.0 HP - Chính hãng

Giá Khuyến Mãi 7.299.000  ₫

Giá niêm yết: 9.030.000  ₫

Máy Lạnh Daikin FTC35NV1V/RC35NV1V 1.5 HP - Chính hãng

Giá Khuyến Mãi 9.299.000  ₫

Giá niêm yết: 11.285.000  ₫

Máy Lạnh Daikin FTC50NV1V/RC50NV1V 2.0 HP - Chính hãng

Giá Khuyến Mãi 14.399.000  ₫

Giá niêm yết: 16.730.000  ₫

Máy Lạnh Daikin FTC60NV1V/RC60NV1V 2.5 HP - Chính hãng

Giá Khuyến Mãi 20.199.000  ₫

Giá niêm yết: 23.000.000  ₫