Máy Lạnh

Máy lạnh được Toàn Linh phân phối từ các hãng, Toàn Linh đảm bảo những sản phẩm này là bảo hành chính hãng và những ưu đãi bảo trì máy lạnh từ hãng, như các website của hãng đưa ra. Và chế độ bảo hành theo quy định của hãng đều được áp dụng.
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Mục108 1 502

Thiết lập theo hướng giảm dần
mỗi trang
 1. Máy lạnh di động Casper PC-09TL33 - chính hãng
  Giá sốc 5,399,000 ₫ 8,000,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 2. Máy lạnh Dairry DR09-SKC mono 1.0 HP - Chính Hãng
  Giá sốc 4,799,000 ₫ 7,380,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 3. Máy lạnh Dairry DR12-SKC mono 1.5 HP - Chính hãng
  Giá sốc 5,799,000 ₫ 7,990,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 4. Máy lạnh Dairry DR18-SKC mono 2.0 HP - Chính hãng
  Giá sốc 8,999,000 ₫ 10,380,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 5. Máy lạnh Dairry DR2-4SKC mono 2.5 HP - Chính hãng
  Giá sốc 12,099,000 ₫ 14,680,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 6. Máy lạnh Dairry DR09-LKC luxury mono 1.0 HP - Chính hãng
  Giá sốc 4,899,000 ₫ 7,000,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 7. Máy lạnh Dairry DR12-LKC luxury mono 1.5 HP - Chính hãng
  Giá sốc 5,899,000 ₫ 8,880,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 8. Máy lạnh Dairry DR18-LKC luxury mono 2.0 HP - Chính hãng
  Giá sốc 9,099,000 ₫ 12,380,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 9. Máy lạnh Sharp AH-XP10YHW Inverter 1.0 HP - Chính hãng
  Giá sốc 8,299,000 ₫ 9,980,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 10. Máy lạnh Sharp AH-XP13YHW Inverter 1.5 HP - Chính hãng
  Giá sốc 9,399,000 ₫ 11,800,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 11. Máy lạnh Dairry DR24-LKC luxury mono 2.5 HP - Chính hãng
  Giá sốc 12,199,000 ₫ 15,800,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 12. Máy lạnh Dairry I-DR09LKC Inverter 1.0 HP - Chính hãng
  Giá sốc 5,799,000 ₫ 7,800,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 13. Máy lạnh Dairry I-DR12LKC Inverter 1.5 HP - Chính hãng
  Giá sốc 6,799,000 ₫ 8,290,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 14. Máy lạnh Dairry I-DR18LKC Inverter 2.0 HP - Chính hãng
  Giá sốc 11,999,000 ₫ 14,800,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 15. Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK12CTR-S5 mono 1.5 HP - Chính hãng
  Giá sốc 8,999,000 ₫ 11,800,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 16. Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK18YL-S5 Inverter 2.0 HP - Chính hãng
  Giá sốc 19,399,000 ₫ 23,000,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 17. Máy Lạnh LG V10API1 Inverter 1.0 HP - Chính hãng
  Giá sốc 8,799,000 ₫ 11,220,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 18. Máy Lạnh Aqua AQA-KCRV18TK Inverter 2.0 HP - Chính hãng
  Giá sốc 12,399,000 ₫ 14,980,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 19. Máy lạnh Casper GC-24IS32 Inverter 2.5 HP - Chính Hãng
  Giá sốc 15,299,000 ₫ 17,580,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 20. Máy lạnh Casper HC-24IA32 Inverter 2.5 HP - Chính Hãng
  Giá sốc 15,199,000 ₫ 17,580,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 21. Máy lạnh Carrier 38/42GCVBE010 Inverter 1.0 HP - Chính hãng
  Giá sốc 6,999,000 ₫ 8,590,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 22. Máy lạnh Carrier 38/42GCVBE013 Inverter 1.5 HP - Chính hãng
  Giá sốc 8,599,000 ₫ 10,590,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 23. Máy lạnh Carrier 38/42GCVBE018 Inverter 2.0 HP - Chính hãng
  Giá sốc 13,799,000 ₫ 15,990,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 24. Máy lạnh Carrier 38/42GCVBE024 Inverter 2.5 HP - Chính hãng
  Giá sốc 17,499,000 ₫ 19,990,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 25. Máy lạnh Carrier 38/42CER010 1.0 HP - Chính hãng
  Giá sốc 6,299,000 ₫ 7,590,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 26. Máy lạnh Carrier 38/42CER013 1.5 HP - Chính hãng
  Giá sốc 7,990,000 ₫ 9,590,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 27. Máy lạnh Carrier 38/42CER018 2.0 HP - Chính hãng
  Giá sốc 11,999,000 ₫ 14,590,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 28. Máy lạnh Toshiba RAS-H18E2KCVG-V Inverter 2.0 HP - Chính hãng 2021
  Giá sốc 15,899,000 ₫ 18,000,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 29. Máy lạnh Toshiba RAS-H10E2KCVG-V Inverter 1.0 HP - Chính hãng
  Giá sốc 8,799,000 ₫ 11,000,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 30. Máy Lạnh Toshiba RAS-H24U2KSG-V mono 2.5 HP - Chính hãng
  Giá sốc 15,999,000 ₫ 18,900,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 31. Máy Lạnh Aqua 1U20FH2QAA/AB20FH2QAA/PB-950KB âm trần 18000 BTU - Chính hãng
  Giá sốc 18,999,000 ₫ 22,000,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 32. Máy Lạnh Aqua 1U25FH2QAA/AB25FH2QAA/PB-950KB âm trần 24000 BTU - Chính hãng
  Giá sốc 19,999,000 ₫ 22,000,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 33. Máy Lạnh Aqua 1U30HH3QAA/AB30FH2QAA/PB-950KB âm trần 30000 BTU - Chính hãng
  Giá sốc 23,999,000 ₫ 26,000,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 34. Máy Lạnh Aqua 1U34HH2QAA/AB34FH2QAA/PB-950KB âm trần 34000 BTU - Chính hãng
  Giá sốc 25,999,000 ₫ 28,000,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 35. Máy Lạnh Aqua 1U38LH2QAB/AB38FH2QAA/PB-950KB âm trần 38000 BTU - Chính hãng
  Giá sốc 28,999,000 ₫ 31,000,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 36. Máy Lạnh Aqua 1U45LH2QAB/AB45FH2QAA/PB-950KB âm trần 45000 BTU - Chính hãng
  Giá sốc 31,599,000 ₫ 34,000,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 37. Máy Lạnh đứng Aqua 1U48NC1QAB/AP48KC1QRA 48000 BTU - Chính hãng
  Giá sốc 29,999,000 ₫ 34,000,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 38. Dàn nóng Multi LG 2 HP A2UQ18GFD0 - Chính hãng
  Giá sốc 14,499,000 ₫ 18,600,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 39. Dàn nóng Multi LG 2.5 HP A3UQ24GFD0 - Chính hãng
  Giá sốc 16,699,000 ₫ 19,600,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 40. Dàn nóng Multi LG 3.0 HP A3UQ30GFD0 - Chính hãng
  Giá sốc 18,999,000 ₫ 21,600,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 41. Dàn nóng Multi LG 4.0 HP A4UQ36GFD0 - Chính hãng
  Giá sốc 24,199,000 ₫ 25,600,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 42. Dàn nóng Multi LG 5.0 HP A5UQ48GFA - Chính hãng
  Giá sốc 35,399,000 ₫ 37,600,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 43. Dàn lạnh Multi LG 1.0 HP AMNQ09GSJ_0 - Chính hãng
  Giá sốc 5,299,000 ₫ 5,900,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 44. Dàn lạnh Multi LG 1.5 HP AMNQ12GSJ_0 - Chính hãng
  Giá sốc 5,699,000 ₫ 6,900,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 45. Dàn lạnh Multi LG 2.0 HP AMNQ18GSK_0 - Chính hãng
  Giá sốc 6,799,000 ₫ 8,900,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 46. Dàn lạnh Multi LG 2.5 HP AMNQ24GSK_0 - Chính hãng
  Giá sốc 7,599,000 ₫ 9,900,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 47. Dàn lạnh Multi LG 1.0 HP AMN_09GTUA0/PT-UAHW0 âm trần - Chính hãng
  Giá sốc 7,599,000 ₫ 8,900,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 48. Dàn lạnh Multi LG 1.5 HP AMN_12GTUA0/PT-UAHW0 âm trần - Chính hãng
  Giá sốc 7,899,000 ₫ 9,900,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 49. Dàn lạnh Multi LG 2.0 HP AMN_18GTTA0/PT-TAHW0 âm trần - Chính hãng
  Giá sốc 9,399,000 ₫ 10,900,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 50. Dàn lạnh Multi LG 2.5 HP AMN_24GTTA0/PT-TAHW0 âm trần - Chính hãng
  Giá sốc 9,999,000 ₫ 11,900,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 51. Dàn lạnh Multi LG 1.0 HP AMNQ09GL1A0 âm trần - Chính hãng
  Giá sốc 7,999,000 ₫ 8,990,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 52. Dàn lạnh Multi LG 1.5 HP AMNQ12GL2A0 âm trần - Chính hãng
  Giá sốc 8,799,000 ₫ 9,990,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 53. Dàn lạnh Multi LG 2.0 HP AMNQ18GL2A0 âm trần - Chính hãng
  Giá sốc 9,799,000 ₫ 10,990,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 54. Dàn lạnh Multi LG 2.5 HP AMNQ24GL3A0 âm trần - Chính hãng
  Giá sốc 10,599,000 ₫ 11,990,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 55. Máy lạnh Casper SC-18FS32 mono 2.0 HP - Chính hãng 2022
  Giá sốc 9,199,000 ₫ 12,900,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 56. Máy lạnh Gree GWC09KB-K6N0C4 mono 1 HP - Chính hãng
  Giá sốc 5,899,000 ₫ 6,790,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 57. Máy lạnh Gree GWC12KC-K6N0C4 mono 1.5 HP - Chính hãng
  Giá sốc 8,099,000 ₫ 9,890,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 58. Máy lạnh Gree GWC18KD-K6N0C4 mono 2.0 HP - Chính hãng
  Giá sốc 11,399,000 ₫ 13,690,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 59. Máy lạnh Gree GWC09PB-K3D0P4 Inverter 1.0 HP - Chính hãng
  Giá sốc 6,759,000 ₫ 8,990,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 60. Máy lạnh Gree GWC12PB-K3D0P4 Inverter 1.5 HP - Chính hãng
  Giá sốc 8,299,000 ₫ 9,380,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 61. Máy lạnh Gree GWC18PC-K3D0P4 Inverter 2.0 HP - Chính hãng
  Giá sốc 13,799,000 ₫ 17,490,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 62. Máy lạnh Sharp AH-X18XEW 2.0 HP Inverter - Chính hãng
  Giá sốc 10,999,000 ₫ 12,800,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 63. Máy lạnh Panasonic CU/CS-N9WKH-8M mono 1.0 HP - Chính hãng
  Giá sốc 7,699,000 ₫ 9,080,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 64. Máy lạnh Panasonic CU/CS-N12WKH-8M mono 1.5 HP - Chính hãng
  Giá sốc 9,699,000 ₫ 11,380,000 ₫
  -
  +
  So sánh
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Mục108 1 502

Thiết lập theo hướng giảm dần
mỗi trang