Máy Lạnh

Máy lạnh được Toàn Linh phân phối từ các hãng, Toàn Linh đảm bảo những sản phẩm này là bảo hành chính hãng và những ưu đãi bảo trì máy lạnh từ hãng, như các website của hãng đưa ra. Và chế độ bảo hành theo quy định của hãng đều được áp dụng.
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Mục60 1 332

Thiết lập theo hướng giảm dần
mỗi trang
 1. Máy lạnh Daikin FTKA25VAVMV inverter 1.0 HP - Chính hãng
  Giá sốc 8,359,000 ₫ Giá gốc 11,190,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 2. Máy lạnh Daikin FTKA35VAVMV inverter 1.5 HP - Chính hãng
  Giá sốc 10,299,000 ₫ Giá gốc 12,990,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 3. Máy lạnh Daikin FTKA50VAVMV inverter 2.0 HP - Chính hãng
  Giá sốc 16,399,000 ₫ Giá gốc 18,990,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 4. Máy lạnh Daikin FTKA60VAVMV inverter 2.5 HP - Chính hãng
  Giá sốc 21,999,000 ₫ Giá gốc 25,990,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 5. Máy lạnh Carrier 42CER010-703V/38CER010-703V 1.0 HP - Chính hãng
  Giá sốc 6,559,000 ₫ Giá gốc 7,560,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 6. Máy lạnh Carrier 42CER013-703V/38CER013-703V 1.5 HP - Chính hãng
  Giá sốc 7,959,000 ₫ Giá gốc 9,240,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 7. Máy lạnh Carrier 42CER018-703V/38CER018-703V 2.0 HP - Chính hãng
  Giá sốc 11,859,000 ₫ Giá gốc 13,800,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 8. Máy lạnh Carrier 42CER024-703V/38CER024-703V 2.5 HP - Chính hãng
  Giá sốc 15,399,000 ₫ Giá gốc 17,400,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 9. Máy lạnh Carrier 1.0 HP 42GCVBE010-703V/38GCVBE010-703V Inverter - Chính hãng
  Giá sốc 7,899,000 ₫ Giá gốc 9,120,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 10. Máy lạnh Carrier 1.5 HP 42GCVBE013-703V/38GCVBE013-703V Inverter - Chính hãng
  Giá sốc 9,199,000 ₫ Giá gốc 10,680,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 11. Máy lạnh Carrier 2.0 HP 42GCVBE018-703V/38GCVBE018-703V Inverter - Chính hãng
  Giá sốc 12,899,000 ₫ Giá gốc 15,000,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 12. Máy lạnh Carrier 2.5 HP 42GCVBE024-703V/38GCVBE024-703V Inverter - Chính hãng
  Giá sốc 15,699,000 ₫ Giá gốc 18,360,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 13. Máy lạnh Erito ETI/ETO-LAN10CS1 1.0 HP - Chính hãng
  6,840,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 14. Máy lạnh Erito ETI/ETO-LAN15CS1 1.5 HP - Chính hãng
  Giá sốc 7,659,000 ₫ Giá gốc 9,800,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 15. Máy lạnh Erito ETI/ETO-LAN20CS1 2.0 HP - Chính hãng
  Giá sốc 11,099,000 ₫ Giá gốc 13,020,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 16. Máy lạnh Erito ETI/ETO-LAN25CS1 2.5 HP - Chính hãng
  Giá sốc 14,999,000 ₫ Giá gốc 17,640,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 17. Máy Lạnh Daikin FTKC25 Inverter 1.0 HP - Chính hãng
  Giá sốc 9,499,000 ₫ Giá gốc 11,000,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 18. Máy Lạnh Daikin FTKC35 Inverter 1.5 HP - Chính hãng
  Giá sốc 11,499,000 ₫ Giá gốc 13,900,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 19. Máy Lạnh Toshiba RAS-H10D2KCVG 1.0 HP Inverter - Chính hãng
  Giá sốc 7,199,000 ₫ Giá gốc 9,590,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 20. Máy lạnh Toshiba RAS-H24PKCVG-V Inverter 2.5 HP - Chính hãng
  Giá sốc 20,199,000 ₫ Giá gốc 24,000,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 21. Máy lạnh Panasonic CU/CS-N9WKH-8 1.0 HP - Chính hãng
  Giá sốc 7,359,000 ₫ Giá gốc 9,085,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 22. Máy lạnh Panasonic CU/CS-N12WKH-8 1.5 HP - Chính hãng
  Giá sốc 9,099,000 ₫ Giá gốc 11,230,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 23. Máy lạnh Panasonic CU/CS-N18WKH-8 2.0 HP - Chính hãng
  Giá sốc 14,399,000 ₫ Giá gốc 16,230,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 24. Máy lạnh Panasonic CU/CS-N24WKH-8 2.5 HP - Chính hãng
  Giá sốc 20,499,000 ₫ Giá gốc 24,230,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 25. Máy Lạnh LG V10ENH Inverter 1.0 HP- Ngừng kinh doanh
  Giá sốc 6,399,000 ₫ Giá gốc 8,200,000 ₫
  Tạm hết hàng
  So sánh
 26. Máy Lạnh LG V13ENH Inverter 1.5 HP- Chính hãng
  Giá sốc 8,499,000 ₫ Giá gốc 9,290,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 27. Máy lạnh Hitachi RAS-EJ10CKV 1.0 HP - Chính hãng
  Giá sốc 5,299,000 ₫ Giá gốc 5,990,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 28. Máy lạnh Hitachi RAS-EJ13CKV 1.5 HP - Chính hãng
  Giá sốc 7,099,000 ₫ Giá gốc 8,590,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 29. Máy lạnh Hitachi RAS-EJ18CKV 2.0 HP - Chính hãng
  Giá sốc 10,199,000 ₫ Giá gốc 13,590,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 30. Máy lạnh Hitachi RAS-EJ24CKV 2.5 HP - Chính Hãng
  Giá sốc 15,499,000 ₫ Giá gốc 17,500,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 31. Máy lạnh Hitachi RAS-XJ10CKV Inverter 1.0 HP - Chính Hãng
  Giá sốc 8,099,000 ₫ Giá gốc 8,990,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 32. Máy lạnh Hitachi RAS-XJ18CKV Inverter 2.0 HP - Chính Hãng
  Giá sốc 13,699,000 ₫ Giá gốc 15,990,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 33. Máy lạnh Hitachi RAS-XJ13CKV Inverter 1.5 HP - Chính Hãng
  Giá sốc 9,990,000 ₫ Giá gốc 12,290,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 34. Máy lạnh Toshiba RAS-H10L3KCVG-V 1.0 HP Inverter - Chính hãng
  Giá sốc 8,399,000 ₫ Giá gốc 8,900,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 35. Máy lạnh Toshiba RAS-H13L3KCVG-V 1.5 HP Inverter - Chính hãng
  Giá sốc 10,659,000 ₫ Giá gốc 12,900,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 36. Máy lạnh di động Casper PC-09TL33 - chính hãng
  Giá sốc 5,599,000 ₫ Giá gốc 8,000,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 37. Điều hòa Dairry 9000 BTU 1 chiều DR09-SKC- Chính hãng
  Giá sốc 4,814,500 ₫ Giá gốc 4,864,500 ₫
  -
  +
  So sánh
 38. Điều hòa Dairry 12000 BTU 1 chiều DR12-SKC- Chính hãng
  Giá sốc 5,987,500 ₫ Giá gốc 6,037,500 ₫
  -
  +
  So sánh
 39. Điều hòa Dairry 18000 BTU 1 chiều DR18-SKC- Chính hãng
  Giá sốc 9,437,500 ₫ Giá gốc 9,487,500 ₫
  -
  +
  So sánh
 40. Điều hòa Dairry 24000 BTU 1 chiều DR24-SKC- Chính hãng
  Giá sốc 13,635,000 ₫ Giá gốc 13,685,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 41. Điều hòa Dairry 1 chiều 9000BTU DR09-LKC- Chính hãng
  Giá sốc 4,952,500 ₫ Giá gốc 5,002,500 ₫
  -
  +
  So sánh
 42. Điều hòa Dairry 1 chiều 12000BTU DR12-LKC Gas R32- Chính hãng
  Giá sốc 6,102,500 ₫ Giá gốc 6,152,500 ₫
  -
  +
  So sánh
 43. Điều hòa Dairry 1 chiều 18000BTU DR18-LKC- Chính hãng
  Giá sốc 9,495,000 ₫ Giá gốc 9,545,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 44. Máy lạnh Sharp AH-XP13YMW Inverter 1.5 HP 2021 - Chính hãng
  Giá sốc 8,099,000 ₫ Giá gốc 9,900,000 ₫
  Tạm hết hàng
  So sánh
 45. Máy lạnh Sharp AH-XP10YMW Inverter 1.0 HP 2021 - Chính hãng
  Giá sốc 5,999,000 ₫ Giá gốc 8,900,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 46. Máy lạnh Sharp AH-XP18YMW Inverter 2.0 HP 2021 - Chính hãng
  Giá sốc 12,099,000 ₫ Giá gốc 15,900,000 ₫
  Tạm hết hàng
  So sánh
 47. Máy lạnh Sharp AH-XP10YHW Inverter 1.0 HP 2021 - Chính hãng
  Giá sốc 6,199,000 ₫ Giá gốc 9,900,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 48. Máy lạnh Sharp AH-XP13YHW Inverter 1.5 HP 2021 - Chính hãng
  Giá sốc 11,099,000 ₫ Giá gốc 12,900,000 ₫
  Tạm hết hàng
  So sánh
 49. Điều hòa Dairry 1 chiều 24000BTU DR24-LKC- Chính hãng
  Giá sốc 13,865,000 ₫ Giá gốc 13,915,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 50. Điều hòa 1 chiều inverter Dairry 9000BTU I-DR09LKC - Chính hãng
  Giá sốc 6,275,000 ₫ Giá gốc 6,325,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 51. Điều hòa 1 chiều inverter Dairry 12000BTU I-DR12LKC - Chính hãng
  Giá sốc 7,425,000 ₫ Giá gốc 7,475,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 52. Điều hòa 1 chiều DAIRRY INVERTER 2 HP I-DR18LKC- Chính hãng
  Giá sốc 13,750,000 ₫ Giá gốc 13,800,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 53. Máy Lạnh Dairry Inverter 2.5 HP i-DR24LKC- Chính hãng
  Giá sốc 16,510,000 ₫ Giá gốc 16,560,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 54. Máy lạnh Toshiba RAS-H18C3KCVG-V Inverter 2.0 HP - Chính hãng
  Giá sốc 14,599,000 ₫ Giá gốc 16,890,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 55. Máy lạnh Toshiba RAS-H18L3KCVG-V Inverter 2.0 HP - Chính hãng
  Giá sốc 14,499,000 ₫ Giá gốc 18,890,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 56. Máy lạnh Panasonic CU/CS-XPU9XKH-8 Inverter 1.0 HP - Chính hãng 2021
  Giá sốc 9,399,000 ₫ Giá gốc 10,900,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 57. Máy lạnh Panasonic CU/CS-XPU12XKH-8 Inverter 1.5 HP - Chính hãng 2021
  Giá sốc 10,999,000 ₫ Giá gốc 12,900,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 58. Máy lạnh Panasonic CU/CS-XPU18XKH-8 Inverter 2.0 HP - Chính hãng 2021
  Giá sốc 17,299,000 ₫ Giá gốc 20,900,000 ₫
  -
  +
  So sánh
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Mục60 1 332

Thiết lập theo hướng giảm dần
mỗi trang