Máy Lạnh

Máy lạnh được Toàn Linh phân phối từ các hãng, Toàn Linh đảm bảo những sản phẩm này là bảo hành chính hãng và những ưu đãi bảo trì máy lạnh từ hãng, như các website của hãng đưa ra. Và chế độ bảo hành theo quy định của hãng đều được áp dụng.
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Mục108 1 326

Trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
mỗi trang
 1. Máy lạnh Mitsubishi Electric Inverter 2.0 HP MSY-GM18VA - Hàng chính hãng
  Giá sốc 17,799,000 ₫ 19,700,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 2. Máy lạnh Mitsubishi Heavy 1.0 HP SRK09CTR-S5 - Hàng chính hãng
  Giá sốc 6,159,000 ₫ 7,800,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 3. Máy lạnh Mitsubishi Heavy Inverter 1.0 HP SRK10YL-S5 - Hàng chính hãng
  Giá sốc 10,559,000 ₫ 13,500,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 4. Máy lạnh Carrier 38/42CER010 1.0 HP - Chính hãng
  Giá sốc 6,299,000 ₫ 7,590,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 5. Máy lạnh Carrier 38/42CER013 1.5 HP - Chính hãng
  Giá sốc 7,959,000 ₫ 9,240,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 6. Máy lạnh Carrier 38/42CER018 2.0 HP - Chính hãng
  Giá sốc 11,999,000 ₫ 14,590,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 7. Máy lạnh Carrier 38/42GCVBE010 Inverter 1.0 HP - Chính hãng
  Giá sốc 6,999,000 ₫ 8,590,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 8. Máy lạnh Carrier 38/42GCVBE013 Inverter 1.5 HP - Chính hãng
  Giá sốc 8,599,000 ₫ 10,590,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 9. Máy lạnh Carrier 38/42GCVBE018 Inverter 2.0 HP - Chính hãng
  Giá sốc 13,799,000 ₫ 15,990,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 10. Máy lạnh Carrier 38/42GCVBE024 Inverter 2.5 HP - Chính hãng
  Giá sốc 17,499,000 ₫ 19,990,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 11. Máy Lạnh Daikin FTKC25 Inverter 1.0 HP - Chính hãng
  Giá sốc 9,499,000 ₫ 11,000,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 12. Máy Lạnh Daikin FTKC35 Inverter 1.5 HP - Chính hãng
  Giá sốc 11,799,000 ₫ 13,900,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 13. Máy lạnh Mitsubishi Electric Inverter 1 HP MSY-GH10VA - Hàng chính hãng
  Giá sốc 8,599,000 ₫ 10,590,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 14. Máy lạnh Mitsubishi Electric Inverter 1.5 HP MSY-GH13VA - Hàng chính hãng
  Giá sốc 10,999,000 ₫ 12,890,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 15. Máy lạnh Mitsubishi Electric inverter 2.0 HP MSY-GM18VA - Hàng chính hãng
  Giá sốc 17,799,000 ₫ 19,990,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 16. Máy lạnh Mitsubishi Inverter MSY-GM24VA - Hàng chính hãng
  Giá sốc 21,999,000 ₫ 23,199,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 17. Máy lạnh Daikin FTKC25UAVMV 1.0 HP Inverter - Chính hãng
  Giá sốc 9,499,000 ₫ 11,000,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 18. Máy lạnh Daikin FTKC35UAVMV Inverter 1.5 HP - Chính hãng
  Giá sốc 11,799,000 ₫ 13,900,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 19. Máy lạnh Daikin FTKC50UVMV Inverter 2.0 HP - Chính hãng
  Giá sốc 19,299,000 ₫ 21,800,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 20. Máy lạnh Daikin FTKC71UVMV Inverter 3.0 HP - Chính hãng
  Giá sốc 27,999,000 ₫ 33,000,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 21. Máy lạnh Daikin FTKC60UVMV Inverter 2.5HP - Chính hãng
  Giá sốc 27,199,000 ₫ 29,000,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 22. Máy Lạnh Sumikura APS/APO-092.Citi mono 1.0 HP - Chính hãng
  Giá sốc 4,699,000 ₫ 6,800,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 23. Máy Lạnh Sumikura APS/APO-120.Citi mono 1.5 HP - Chính hãng
  Giá sốc 5,799,000 ₫ 7,900,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 24. Máy Lạnh Sumikura APS/APO-240.Citi mono 2.5 HP - Chính hãng
  Giá sốc 12,099,000 ₫ 14,800,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 25. Máy Lạnh Sumikura APS/APO-280.Citi mono 3.0 HP - Chính hãng
  Giá sốc 14,999,000 ₫ 16,800,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 26. Máy Lạnh Daikin FTC25NV1V/RC25NV1V 1.0 HP - Chính hãng
  Giá sốc 7,299,000 ₫ 9,030,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 27. Máy Lạnh Daikin FTC35NV1V/RC35NV1V 1.5 HP - Chính hãng
  Giá sốc 9,299,000 ₫ 11,285,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 28. Máy Lạnh Daikin FTC50NV1V/RC50NV1V 2.0 HP - Chính hãng
  Giá sốc 14,399,000 ₫ 16,730,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 29. Máy Lạnh Daikin FTC60NV1V/RC60NV1V 2.5 HP - Chính hãng
  Giá sốc 21,099,000 ₫ 23,000,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 30. Máy lạnh Panasonic CU/CS-XU9UKH-8 Inverter 1 HP - Chính hãng
  Giá sốc 11,199,000 ₫ 13,900,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 31. Máy lạnh Panasonic CU/CS-XU12UKH-8 1.5 HP Inverter - Chính hãng
  Giá sốc 13,899,000 ₫ 15,800,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 32. Máy lạnh Panasonic CU/CS-N24VKH-8 2.5HP - Chính hãng
  Giá sốc 19,799,000 ₫ 22,110,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 33. Máy lạnh Panasonic CU/CS-VU9UKH-8 1.0 HP Inverter - Chính hãng
  Giá sốc 14,599,000 ₫ 17,400,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 34. Máy lạnh Panasonic CU/CS-VU12UKH-8 1.5 HP Inverter - Chính hãng
  Giá sốc 17,299,000 ₫ 20,480,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 35. Máy Lạnh Inverter Panasonic CU/CS-VU18UKH-8 (2.0HP) - Hàng chính hãng
  Giá sốc 24,699,000 ₫ 28,190,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 36. Máy lạnh Panasonic CU/CS-XU18UKH-8 Inverter 2.0 HP - Chính hãng
  Giá sốc 21,599,000 ₫ 24,800,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 37. Điều Hòa Inverter Panasonic CU/CS-XU24UKH-8 - Hàng chính hãng
  Giá sốc 27,399,000 ₫ 29,850,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 38. Máy Lạnh LG V24ENF1 2.5 HP Inverter - Chính hãng
  Giá sốc 15,699,000 ₫ 17,900,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 39. Máy Lạnh LG V10APF Inverter 1.0 HP - Chính hãng
  Giá sốc 9,899,000 ₫ 12,990,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 40. Máy Lạnh LG V10APH Inverter 1.0HP - Chính hãng
  Giá sốc 7,399,000 ₫ 8,690,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 41. Máy lạnh Sumikura APS/APO-092/DC NEW Inverter 1.0 HP - Chính hãng
  Giá sốc 5,849,000 ₫ 7,800,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 42. Máy lạnh Sumikura APS/APO-180/DC NEW Inverter 2.0 HP - Chính hãng
  Giá sốc 12,599,000 ₫ 15,800,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 43. Máy lạnh Aqua AQA-KCRV18WNZ Inverter 2 HP - Chính hãng
  Giá sốc 11,399,000 ₫ 13,900,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 44. Máy Lạnh Mitsubishi Electric MS-HP25VF (1.0HP) - Hàng chính hãng
  Giá sốc 6,799,000 ₫ 8,000,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 45. Máy Lạnh Mitsubishi Electric MS-HP35VF (1.5HP) - Hàng chính hãng
  Giá sốc 8,799,000 ₫ 10,000,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 46. Máy Lạnh Mitsubishi Electric MS-HP50VF (2.0HP) - Hàng chính hãng
  Giá sốc 13,499,000 ₫ 16,000,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 47. Máy Lạnh Mitsubishi Electric MS-HP60VF (2.5HP) - Hàng chính hãng
  Giá sốc 19,499,000 ₫ 23,000,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 48. Máy lạnh Mitsubishi Electric MSY-JP25VF Inverter 1.0 HP - Chính hãng
  Giá sốc 8,499,000 ₫ 10,000,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 49. Máy lạnh Mitsubishi Electric MSY-JP35VF Inverter 1.5 HP - Chính hãng
  Giá sốc 10,299,000 ₫ 12,800,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 50. Máy lạnh Mitsubishi Electric MSY-JP50VF Inverter 2.0 HP - Chính hãng
  Giá sốc 17,259,000 ₫ 20,000,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 51. Máy lạnh Mitsubishi Electric MSY-JP60VF Inverter 2.5 HP - Chính hãng
  Giá sốc 23,999,000 ₫ 27,000,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 52. Máy Lạnh Midea MSMA1-10CRN1 1.0 HP - Hàng chính hãng
  Giá sốc 4,899,000 ₫ 6,300,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 53. Điều hòa Midea MSMA1-10CRDN1, 1 chiều, 1.0HP, Inverter
  Giá sốc 6,499,000 ₫ 7,500,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 54. Điều hòa Midea MSMA1-13CRDN2, 1 chiều, 1.5HP, Inverter
  Giá sốc 9,199,000 ₫ 11,500,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 55. Điều hòa Midea MSMA1-18CRDN3, 1 chiều, 2.0HP, Inverter
  Giá sốc 14,099,000 ₫ 16,500,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 56. Máy Lạnh Panasonic CU/CS-N9VKH-8 (1.0HP) - Hàng chính hãng
  Giá sốc 7,559,000 ₫ 9,690,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 57. Máy Lạnh Panasonic CU/CS-N12VKH-8 (1.5HP) - Hàng chính hãng
  Giá sốc 9,559,000 ₫ 11,690,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 58. Máy Lạnh Panasonic CU/CS-N18VKH-8 (2.0HP) - Hàng chính hãng
  Giá sốc 14,499,000 ₫ 16,690,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 59. Máy Lạnh Panasonic CU/CS-U9VKH-8 Inverter 1.0 HP - Chính hãng
  Giá sốc 9,399,000 ₫ 11,690,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 60. Máy Lạnh Panasonic CU/CS-U12VKH-8 Inverter 1.5 HP - Chính hãng
  Giá sốc 12,499,000 ₫ 13,690,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 61. Máy Lạnh Panasonic CU/CS-U18VKH-8 Inverter 2.0 HP - Chính hãng
  Giá sốc 20,559,000 ₫ 21,980,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 62. Máy Lạnh Panasonic CU/CS-U24VKH-8 Inverter 2.5 HP - Chính hãng
  Giá sốc 24,499,000 ₫ 27,690,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 63. Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK12CT-S5 mono 1.5 HP - Chính hãng
  Giá sốc 8,999,000 ₫ 11,800,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 64. Máy lạnh Mitsubishi Heavy 1.0 HP SRK10CRS-S5 - Hàng chính hãng
  Giá sốc 7,399,000 ₫ 9,500,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 65. Máy lạnh Mitsubishi Heavy Inverter 1.5 HP SRK13YL-S5 - Hàng chính hãng
  Giá sốc 12,769,000 ₫ 16,000,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 66. Máy lạnh Mitsubishi Heavy Inverter 2 HP SRK18YL-S5 - Hàng chính hãng
  Giá sốc 19,199,000 ₫ 23,000,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 67. Máy Lạnh LG V10API1 Inverter 1.0 HP - Chính hãng
  Giá sốc 8,799,000 ₫ 11,220,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 68. Máy lạnh Sharp AH-X9XEW 1.0 HP Inverter - Chính hãng
  Giá sốc 6,099,000 ₫ 7,880,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 69. Máy lạnh Sharp AH-X12XEW 1.5 HP Inverter - Chính hãng
  Giá sốc 7,599,000 ₫ 8,980,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 70. Máy lạnh Sharp AH-X18XEW 2.0 HP Inverter - Chính hãng
  Giá sốc 10,999,000 ₫ 12,800,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 71. Máy lạnh Panasonic CU/CS-XPU12WKH-8 1.5 HP Inverter - Chính hãng
  Giá sốc 11,699,000 ₫ 12,900,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 72. Máy lạnh Panasonic CU/CS-XPU24WKH-8 Inverter 2.5 HP - Chính hãng
  Giá sốc 23,499,000 ₫ 27,795,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 73. Máy lạnh Panasonic CU/CS-N9WKH-8M 1.0 HP- Chính hãng
  Giá sốc 7,559,000 ₫ 9,085,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 74. Máy lạnh Panasonic CU/CS-N12WKH-8M 1.5 HP - Chính hãng
  Giá sốc 9,199,000 ₫ 11,230,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 75. Máy Lạnh Daikin FTKC71 Inverter 3.0 HP - Chính hãng
  Giá sốc 27,999,000 ₫ 32,800,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 76. Máy Lạnh Daikin FTKC25UAVMV Inverter 1.0 HP - Chính Hãng
  Giá sốc 9,499,000 ₫ 11,000,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 77. Máy Lạnh Daikin FTKC35UAVMV Inverter 1.5 HP - Chính Hãng
  Giá sốc 11,799,000 ₫ 13,900,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 78. Máy Lạnh LG V13APF Inverter 1.5 HP - Chính hãng
  Giá sốc 11,299,000 ₫ 14,220,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 79. Máy Lạnh Casper GC-09TL25 Inverter 1.0 HP - Chính hãng
  Giá sốc 6,159,000 ₫ 8,590,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 80. Máy lạnh Daikin FTKA50UAVMV inverter 2.0 HP - Chính hãng
  Giá sốc 16,399,000 ₫ 19,580,000 ₫
  -
  +
  So sánh
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Mục108 1 326

Trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
mỗi trang