Máy Lạnh

Máy lạnh được Toàn Linh phân phối từ các hãng, Toàn Linh đảm bảo những sản phẩm này là bảo hành chính hãng và những ưu đãi bảo trì máy lạnh từ hãng, như các website của hãng đưa ra. Và chế độ bảo hành theo quy định của hãng đều được áp dụng.
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Mục72 1 311

Thiết lập theo hướng giảm dần
mỗi trang
 1. Eke máy lạnh Camel 1 HP - 1.5 HP không ốc - Chính hãng
  Giá sốc 149,000 ₫ 250,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 2. Eke máy lạnh Camel 1.5 HP - 2.5 HP không ốc - Chính hãng
  Giá sốc 169,000 ₫ 280,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 3. Eke máy lạnh Camel 1.0 HP - 1.5 HP có ốc - Chính hãng
  Giá sốc 159,000 ₫ 280,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 4. Eke máy lạnh Camel 1.5 HP - 2.5 HP có ốc - Chính hãng
  Giá sốc 189,000 ₫ 300,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 5. Máy lạnh Casper MC-18IS33 Inverter 2.0 HP
  Giá sốc 11,299,000 ₫ 15,680,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 6. Máy Lạnh Sumikura APS/APO-092.Morandi mono 1.0 HP
  Giá sốc 4,299,000 ₫ 7,000,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 7. Máy Lạnh Sumikura APS/APO-120.Morandi mono 1.5 HP
  Giá sốc 5,399,000 ₫ 7,990,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 8. Máy Lạnh Sumikura APS/APO-180.Morandi mono 2.0 HP
  Giá sốc 8,899,000 ₫ 11,680,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 9. Máy lạnh Sumikura APS/APO-092.Gold Inverter 1.0 HP
  Giá sốc 5,199,000 ₫ 6,980,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 10. Máy Lạnh Sumikura APS/APO-120.Gold Inverter 1.5 HP
  Giá sốc 6,199,000 ₫ 8,980,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 11. Máy Lạnh Sumikura APS/APO-180.Gold Inverter 2.0 HP
  Giá sốc 10,599,000 ₫ 15,880,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 12. Máy Lạnh Sumikura APS/APO-240.Gold Inverter 2.5 HP - Chính hãng
  Giá sốc 14,199,000 ₫ 18,880,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 13. Máy Lạnh Sumikura APS/APO-280.Gold Inverter 3.0 HP - Chính hãng
  Giá sốc 16,999,000 ₫ 21,880,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 14. Máy lạnh Funiki HSC12TMU mono 1.5 HP
  Giá sốc 5,599,000 ₫ 6,800,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 15. Máy lạnh Funiki HSC18TMU mono 2.0 HP
  Giá sốc 8,899,000 ₫ 10,880,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 16. Máy lạnh Funiki HIC-09TMU Inverter 1.0 HP
  Giá sốc 4,999,000 ₫ 6,800,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 17. Máy lạnh Funiki HIC-12TMU Inverter 1.5 HP
  Giá sốc 6,199,000 ₫ 8,800,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 18. Máy lạnh Funiki HIC-18TMU Inverter 2.0 HP
  Giá sốc 10,299,000 ₫ 12,800,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 19. Máy lạnh Daikin FTKY50WVMV inverter 2.0 HP - Chính hãng 2022
  Giá sốc 21,799,000 ₫ 24,980,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 20. Máy lạnh Daikin FTKY60WVMV inverter 2.5 HP - Chính hãng 2022
  Giá sốc 27,499,000 ₫ 32,980,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 21. Máy lạnh Daikin FTKY25WAVMV inverter 1.0 HP
  Giá sốc 10,799,000 ₫ 14,980,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 22. Máy lạnh Daikin FTKY35WAVMV inverter 1.5 HP
  Giá sốc 13,499,000 ₫ 16,980,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 23. Máy lạnh Aqua AQA-KCR09PA mono 1.0 HP
  Giá sốc 4,599,000 ₫ 7,480,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 24. Máy lạnh Aqua AQA-KCR12PA mono 1.5 HP
  Giá sốc 5,699,000 ₫ 8,380,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 25. Máy lạnh Aqua AQA-KCR18PA mono 2.0 HP
  Giá sốc 9,499,000 ₫ 14,380,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 26. Máy lạnh Aqua AQA-KCRV10XAW Inverter UV Cool 1.0 HP
  Giá sốc 7,099,000 ₫ 11,380,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 27. Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK12CTR-S5 mono 1.5 HP
  Giá sốc 8,899,000 ₫ 11,800,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 28. Máy lạnh Toshiba RAS-H18E2KCVG-V Inverter 2.0 HP
  Giá sốc 15,999,000 ₫ 18,000,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 29. Máy lạnh Toshiba RAS-H10E2KCVG-V Inverter 1.0 HP
  Giá sốc 9,099,000 ₫ 11,000,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 30. Dàn nóng LG A2UQ18GFD0 Multi 2 HP
  Giá sốc 14,499,000 ₫ 18,600,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 31. Dàn nóng LG A3UQ24GFD0 Multi 2.5 HP
  Giá sốc 16,699,000 ₫ 19,600,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 32. Dàn nóng LG A3UQ30GFD0 Multi 3.0 HP
  Giá sốc 18,999,000 ₫ 21,600,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 33. Dàn nóng LG A4UQ36GFD0 Multi 4.0 HP
  Giá sốc 24,199,000 ₫ 25,600,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 34. Dàn nóng LG A5UQ48GFA0 Multi 5.0 HP
  Giá sốc 35,399,000 ₫ 37,600,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 35. Dàn lạnh LG AMNQ09GSJ_0 Multi 1.0 HP
  Giá sốc 5,299,000 ₫ 6,900,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 36. Dàn lạnh LG AMNQ12GSJ_0 Multi 1.5 HP
  Giá sốc 6,199,000 ₫ 7,900,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 37. Dàn lạnh LG AMNQ18GSK_0 Multi 2.0 HP
  Giá sốc 6,799,000 ₫ 8,900,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 38. Dàn lạnh LG AMNQ24GSK_0 Multi 2.5 HP
  Giá sốc 7,599,000 ₫ 9,900,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 39. Dàn lạnh LG AMN_09GTUA0/PT-UAHW0 Multi 1.0 HP
  Giá sốc 7,599,000 ₫ 8,900,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 40. Dàn lạnh LG AMN_12GTUA0/PT-UAHW0 Multi 1.5 HP
  Giá sốc 7,899,000 ₫ 9,900,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 41. Dàn lạnh LG AMN_18GTTA0/PT-TAHW0 Multi 2.0 HP
  Giá sốc 9,399,000 ₫ 10,900,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 42. Dàn lạnh LG AMN_24GTTA0/PT-TAHW0 Multi 2.5 HP
  Giá sốc 9,999,000 ₫ 11,900,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 43. Dàn lạnh LG AMNQ09GL1A0 Multi 1.0 HP
  Giá sốc 7,999,000 ₫ 8,990,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 44. Dàn lạnh LG AMNQ12GL2A0 Multi 1.5 HP
  Giá sốc 8,799,000 ₫ 9,990,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 45. Dàn lạnh LG AMNQ18GL2A0 Multi 2.0 HP
  Giá sốc 9,799,000 ₫ 10,990,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 46. Dàn lạnh LG AMNQ24GL3A0 Multi 2.5 HP
  Giá sốc 10,599,000 ₫ 11,990,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 47. Máy lạnh Gree GWC09KB-K6N0C4 mono 1 HP - Chính hãng
  Giá sốc 5,899,000 ₫ 6,790,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 48. Máy lạnh Gree GWC12KC-K6N0C4 mono 1.5 HP - Chính hãng
  Giá sốc 8,099,000 ₫ 9,890,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 49. Máy lạnh Gree GWC18KD-K6N0C4 mono 2.0 HP - Chính hãng
  Giá sốc 11,399,000 ₫ 13,690,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 50. Máy lạnh Gree GWC09PB-K3D0P4 Inverter 1.0 HP - Chính hãng
  Giá sốc 6,759,000 ₫ 8,990,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 51. Máy lạnh Gree GWC12PB-K3D0P4 Inverter 1.5 HP - Chính hãng
  Giá sốc 8,299,000 ₫ 9,380,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 52. Máy lạnh Gree GWC18PC-K3D0P4 Inverter 2.0 HP - Chính hãng
  Giá sốc 13,799,000 ₫ 17,490,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 53. Máy lạnh Reetech RT9-DF-BT mono 1.0 HP
  Giá sốc 4,699,000 ₫ 6,690,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 54. Máy lạnh Reetech RT12-DF-BT mono 1.5 HP
  Giá sốc 5,699,000 ₫ 7,690,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 55. Máy lạnh Reetech RT24-DF-BT mono 2.5 HP
  Giá sốc 11,799,000 ₫ 15,690,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 56. Máy lạnh Reetech RTV9-TC-BI Inverter 1.0 HP
  Giá sốc 5,599,000 ₫ 7,290,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 57. Máy lạnh Reetech RTV12-TC-BI Inverter 1.5 HP
  Giá sốc 6,699,000 ₫ 9,390,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 58. Máy lạnh Reetech RTV18-TC-BI Inverter 2.0 HP
  Giá sốc 11,399,000 ₫ 14,390,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 59. Máy lạnh Reetech RTV24-TC-BI Inverter 2.5 HP
  Giá sốc 13,499,000 ₫ 16,390,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 60. Máy Lạnh LG V13API1 Inverter 1.5 HP
  Giá sốc 9,899,000 ₫ 12,900,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 61. Máy Lạnh Toshiba RAS-H10H4KCVG-V Inverter 1.0 HP - Chính hãng 2022
  Giá sốc 7,599,000 ₫ 8,980,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 62. Máy lạnh Casper GC-24IS32 Inverter 2.5 HP
  Giá sốc 14,399,000 ₫ 17,580,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 63. Máy lạnh Casper HC-24IA32 Inverter 2.5 HP
  Giá sốc 14,599,000 ₫ 17,580,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 64. Máy lạnh TCL TAC-18CSD/TPG11 Inverter 2.0 HP - Chính hãng
  Giá sốc 9,499,000 ₫ 11,900,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 65. Máy lạnh Nagakawa NIS-C09R2H12 Inverter 1.0 HP - Chính Hãng 2022
  Giá sốc 5,499,000 ₫ 8,950,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 66. Máy lạnh Nagakawa NIS-C12R2H12 Inverter 1.5 HP - Chính Hãng 2022
  Giá sốc 6,599,000 ₫ 8,950,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 67. Máy lạnh Nagakawa NIS-C18R2H12 Inverter 2.0 HP - Chính Hãng 2022
  Giá sốc 9,699,000 ₫ 15,950,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 68. Máy lạnh Nagakawa NIS-C24R2H12 Inverter 2.5 HP - Chính Hãng 2022
  Giá sốc 13,599,000 ₫ 19,950,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 69. Máy lạnh đứng Nagakawa NP-C28DH+ mono 3.0 HP - Chính Hãng 2022
  Giá sốc 16,699,000 ₫ 27,890,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 70. Máy lạnh Casper GC-18IS33 Inverter 2.0 HP
  Giá sốc 10,999,000 ₫ 15,590,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 71. Máy lạnh Panasonic CU/CS-N9WKH-8M mono 1.0 HP - Chính hãng
  Giá sốc 7,699,000 ₫ 9,080,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 72. Máy lạnh Panasonic CU/CS-N12WKH-8M mono 1.5 HP - Chính hãng
  Giá sốc 9,699,000 ₫ 11,380,000 ₫
  -
  +
  So sánh
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Mục72 1 311

Thiết lập theo hướng giảm dần
mỗi trang