Máy Lạnh

Máy lạnh được Toàn Linh phân phối từ các hãng, Toàn Linh đảm bảo những sản phẩm này là bảo hành chính hãng và những ưu đãi bảo trì máy lạnh từ hãng, như các website của hãng đưa ra. Và chế độ bảo hành theo quy định của hãng đều được áp dụng.
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Mục72 1 259

Trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
mỗi trang
 1. Eke máy lạnh Camel 1 HP - 1.5 HP không ốc - Chính hãng
  Giá sốc 149,000 ₫ 250,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 2. Eke máy lạnh Camel 1.5 HP - 2.5 HP không ốc - Chính hãng
  Giá sốc 169,000 ₫ 280,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 3. Eke máy lạnh Camel 1.0 HP - 1.5 HP có ốc - Chính hãng
  Giá sốc 159,000 ₫ 280,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 4. Eke máy lạnh Camel 1.5 HP - 2.5 HP có ốc - Chính hãng
  Giá sốc 189,000 ₫ 300,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 5. Máy lạnh Toshiba RAS-H18E2KCVG-V Inverter 2.0 HP
  Giá sốc 16,099,000 ₫ 18,800,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 6. Máy lạnh Toshiba RAS-H10E2KCVG-V Inverter 1.0 HP
  Giá sốc 9,099,000 ₫ 11,000,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 7. Dàn nóng LG A2UQ18GFD0 Multi 2 HP
  Giá sốc 14,499,000 ₫ 18,600,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 8. Dàn nóng LG A3UQ24GFD0 Multi 2.5 HP
  Giá sốc 16,699,000 ₫ 19,600,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 9. Dàn nóng LG A3UQ30GFD0 Multi 3.0 HP
  Giá sốc 18,999,000 ₫ 21,600,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 10. Dàn nóng LG A4UQ36GFD0 Multi 4.0 HP
  Giá sốc 24,199,000 ₫ 25,600,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 11. Dàn nóng LG A5UQ48GFA0 Multi 5.0 HP
  Giá sốc 35,399,000 ₫ 37,600,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 12. Dàn lạnh LG AMNQ09GSJ_0 Multi 1.0 HP
  Giá sốc 5,299,000 ₫ 6,900,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 13. Dàn lạnh LG AMNQ12GSJ_0 Multi 1.5 HP
  Giá sốc 6,199,000 ₫ 7,900,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 14. Dàn lạnh LG AMNQ18GSK_0 Multi 2.0 HP
  Giá sốc 6,799,000 ₫ 8,900,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 15. Dàn lạnh LG AMNQ24GSK_0 Multi 2.5 HP
  Giá sốc 7,599,000 ₫ 9,900,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 16. Dàn lạnh LG AMN_09GTUA0/PT-UAHW0 Multi 1.0 HP
  Giá sốc 7,599,000 ₫ 8,900,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 17. Dàn lạnh LG AMN_12GTUA0/PT-UAHW0 Multi 1.5 HP
  Giá sốc 7,899,000 ₫ 9,900,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 18. Dàn lạnh LG AMN_18GTTA0/PT-TAHW0 Multi 2.0 HP
  Giá sốc 9,399,000 ₫ 10,900,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 19. Dàn lạnh LG AMN_24GTTA0/PT-TAHW0 Multi 2.5 HP
  Giá sốc 9,999,000 ₫ 11,900,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 20. Dàn lạnh LG AMNQ09GL1A0 Multi 1.0 HP
  Giá sốc 7,999,000 ₫ 8,990,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 21. Dàn lạnh LG AMNQ12GL2A0 Multi 1.5 HP
  Giá sốc 8,799,000 ₫ 9,990,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 22. Dàn lạnh LG AMNQ18GL2A0 Multi 2.0 HP
  Giá sốc 9,799,000 ₫ 10,990,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 23. Dàn lạnh LG AMNQ24GL3A0 Multi 2.5 HP
  Giá sốc 10,599,000 ₫ 11,990,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 24. Máy Lạnh Toshiba RAS-H10H4KCVG-V Inverter 1.0 HP - Chính hãng 2022
  Giá sốc 7,599,000 ₫ 8,980,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 25. Máy lạnh Reetech RT9-DF-BT mono 1.0 HP
  Giá sốc 4,659,000 ₫ 6,690,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 26. Máy lạnh Reetech RT12-DF-BT mono 1.5 HP
  Giá sốc 5,659,000 ₫ 7,690,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 27. Máy lạnh Reetech RT18-DF-BT mono 2.0 HP
  Giá sốc 9,499,000 ₫ 11,690,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 28. Máy lạnh Reetech RT24-DF-BT mono 2.5 HP
  Giá sốc 11,799,000 ₫ 15,690,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 29. Máy lạnh Reetech RTV9-TC-BI Inverter 1.0 HP
  Giá sốc 5,599,000 ₫ 7,290,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 30. Máy lạnh Reetech RTV12-TC-BI Inverter 1.5 HP
  Giá sốc 6,599,000 ₫ 8,390,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 31. Máy lạnh Reetech RTV18-TC-BI Inverter 2.0 HP
  Giá sốc 11,399,000 ₫ 14,390,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 32. Máy lạnh Reetech RTV24-TC-BI Inverter 2.5 HP
  Giá sốc 13,599,000 ₫ 16,390,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 33. Máy lạnh Casper GC-18IS33 Inverter 2.0 HP
  Giá sốc 10,999,000 ₫ 15,590,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 34. Máy lạnh Funiki HSC12TMU mono 1.5 HP
  Giá sốc 5,599,000 ₫ 6,800,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 35. Máy lạnh Funiki HSC18TMU mono 2.0 HP
  Giá sốc 8,899,000 ₫ 10,880,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 36. Máy lạnh Funiki HIC-09TMU Inverter 1.0 HP
  Giá sốc 5,099,000 ₫ 6,800,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 37. Máy lạnh Funiki HIC-12TMU Inverter 1.5 HP
  Giá sốc 6,299,000 ₫ 8,800,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 38. Máy lạnh Funiki HIC-18TMU Inverter 2.0 HP
  Giá sốc 10,299,000 ₫ 12,800,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 39. Máy lạnh Daikin FTKY50WVMV inverter 2.0 HP
  Giá sốc 21,199,000 ₫ 24,980,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 40. Máy lạnh Daikin FTKY60WVMV inverter 2.5 HP
  Giá sốc 28,999,000 ₫ 32,980,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 41. Máy lạnh Daikin FTKY25WAVMV inverter 1.0 HP
  Giá sốc 11,299,000 ₫ 14,980,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 42. Máy lạnh Daikin FTKY35WAVMV inverter 1.5 HP
  Giá sốc 13,699,000 ₫ 16,980,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 43. Máy lạnh Casper GC-24IS32 Inverter 2.5 HP
  Giá sốc 14,399,000 ₫ 17,580,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 44. Máy lạnh Casper HC-24IA32 Inverter 2.5 HP
  Giá sốc 14,599,000 ₫ 17,580,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 45. Máy Lạnh LG V13API1 Inverter 1.5 HP
  Giá sốc 9,899,000 ₫ 12,900,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 46. Máy lạnh đứng Nagakawa NP-C28DH+ mono 3.0 HP
  Giá sốc 16,599,000 ₫ 27,890,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 47. Máy lạnh đứng Nagakawa NP-C28R2H21 mono 3.0 HP
  Giá sốc 16,599,000 ₫ 18,990,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 48. Máy lạnh di động Casper PC-09TL33
  Giá sốc 4,999,000 ₫ 8,000,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 49. Máy lạnh Sharp AH-XP10YHW Inverter 1.0 HP
  Giá sốc 8,199,000 ₫ 9,980,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 50. Máy lạnh Casper MC-18IS33 Inverter 2.0 HP
  Giá sốc 11,299,000 ₫ 15,680,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 51. Máy Lạnh Sumikura APS/APO-092.Morandi mono 1.0 HP
  Giá sốc 4,299,000 ₫ 7,000,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 52. Máy Lạnh Sumikura APS/APO-120.Morandi mono 1.5 HP
  Giá sốc 5,399,000 ₫ 7,990,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 53. Máy Lạnh Sumikura APS/APO-180.Morandi mono 2.0 HP
  Giá sốc 8,899,000 ₫ 11,680,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 54. Máy lạnh Sumikura APS/APO-092.Gold Inverter 1.0 HP
  Giá sốc 5,199,000 ₫ 6,980,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 55. Máy Lạnh Sumikura APS/APO-120.Gold Inverter 1.5 HP
  Giá sốc 6,199,000 ₫ 8,980,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 56. Máy Lạnh Sumikura APS/APO-180.Gold Inverter 2.0 HP
  Giá sốc 10,899,000 ₫ 15,880,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 57. Máy Lạnh Sumikura APS/APO-240.Gold Inverter 2.5 HP
  Giá sốc 13,999,000 ₫ 18,880,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 58. Máy Lạnh Sumikura APS/APO-280.Gold Inverter 3.0 HP
  Giá sốc 16,599,000 ₫ 21,880,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 59. Máy Lạnh LG V10API1 Inverter 1.0 HP
  Giá sốc 9,699,000 ₫ 11,220,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 60. Máy lạnh Panasonic CU/CS-N9WKH-8M mono 1.0 HP - Chính hãng
  Giá sốc 7,699,000 ₫ 9,080,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 61. Máy lạnh Panasonic CU/CS-N12WKH-8M mono 1.5 HP - Chính hãng
  Giá sốc 9,699,000 ₫ 11,380,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 62. Máy Lạnh Daikin FTKC25UAVMV Inverter 1.0 HP
  Giá sốc 8,899,000 ₫ 11,000,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 63. Máy Lạnh Daikin FTKC25 Inverter 1.0 HP
  Giá sốc 8,899,000 ₫ 11,000,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 64. Máy lạnh Panasonic CU/CS-N9WKH-8 mono 1.0 HP - Chính hãng
  Giá sốc 7,799,000 ₫ 9,080,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 65. Máy lạnh Panasonic CU/CS-N12WKH-8 mono 1.5 HP - Chính hãng
  Giá sốc 9,699,000 ₫ 11,380,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 66. Máy lạnh Panasonic CU/CS-N18XKH-8 mono 2.0 HP - Chính hãng
  Giá sốc 15,099,000 ₫ 16,380,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 67. Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK09CTR-S5 mono 1.0 HP
  Giá sốc 6,699,000 ₫ 8,880,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 68. Máy lạnh Daikin FTKC25UAVMV 1.0 HP Inverter
  Giá sốc 8,899,000 ₫ 11,000,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 69. Máy lạnh Daikin FTKC50UVMV Inverter 2.0 HP
  Giá sốc 17,499,000 ₫ 21,800,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 70. Máy lạnh Daikin FTKC71UVMV Inverter 3.0 HP - Chính hãng
  0 ₫
  -
  +
  So sánh
 71. Máy lạnh Daikin FTKC60UVMV Inverter 2.5HP - Chính hãng
  0 ₫
  -
  +
  So sánh
 72. Máy lạnh Panasonic CU/CS-N24VKH-8 mono 2.5HP - Chính hãng
  Giá sốc 20,999,000 ₫ 23,900,000 ₫
  -
  +
  So sánh
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Mục72 1 259

Trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
mỗi trang