Máy Lạnh

Máy lạnh được Toàn Linh phân phối từ các hãng, Toàn Linh đảm bảo những sản phẩm này là bảo hành chính hãng và những ưu đãi bảo trì máy lạnh từ hãng, như các website của hãng đưa ra. Và chế độ bảo hành theo quy định của hãng đều được áp dụng.
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Mục108 1 385

Trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
mỗi trang
 1. Máy làm mát không khí Alpha AF-006A
  Giá sốc 3,659,000 ₫ 4,180,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 2. Máy lạnh Mitsubishi Heavy 1.5 HP SRK12CT-S5 - Hàng chính hãng
  Giá sốc 8,199,000 ₫ 11,000,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 3. Máy lạnh Mitsubishi Heavy 1.0 HP SRK10CRS-S5 - Hàng chính hãng
  Giá sốc 7,399,000 ₫ 9,500,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 4. Máy lạnh Mitsubishi Heavy Inverter 1.5 HP SRK13YL-S5 - Hàng chính hãng
  Giá sốc 12,769,000 ₫ 16,000,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 5. Máy lạnh Mitsubishi Heavy Inverter 2 HP SRK18YL-S5 - Hàng chính hãng
  Giá sốc 19,199,000 ₫ 23,000,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 6. Máy lạnh Daikin FTKC25UAVMV 1.0 HP Inverter - Chính hãng
  Giá sốc 9,499,000 ₫ 11,000,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 7. Máy lạnh Daikin FTKC35UAVMV Inverter 1.5 HP - Chính hãng
  Giá sốc 11,499,000 ₫ 13,900,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 8. Máy lạnh Daikin FTKC50UVMV Inverter 2.0 HP - Chính hãng
  Giá sốc 18,799,000 ₫ 20,000,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 9. Máy lạnh Daikin FTKC71UVMV Inverter 3.0 HP - Chính hãng
  Giá sốc 27,999,000 ₫ 33,000,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 10. Máy lạnh Daikin FTKC60UVMV Inverter 2.5HP - Chính hãng
  Giá sốc 25,299,000 ₫ 29,000,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 11. Máy Lạnh Funiki 1.5 HP SC12MMC Nhập khẩu Malaysia - Hàng chính hãng
  Giá sốc 5,859,000 ₫ 7,000,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 12. Máy Lạnh Funiki 1.0 HP SC09MMC Nhập khẩu Malaysia - Hàng chính hãng
  Giá sốc 4,459,000 ₫ 6,000,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 13. Máy Lạnh Funiki 2.0 HP SC18MMC Nhập khẩu Malaysia - Hàng chính hãng
  Giá sốc 8,759,000 ₫ 11,000,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 14. Máy Lạnh Funiki 2.5 HP SC24MMC Nhập khẩu Malaysia - Hàng chính hãng
  Giá sốc 11,599,000 ₫ 13,400,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 15. Máy Lạnh Inverter Funiki 1.0 HP SIC 09.N
  Giá sốc 7,099,000 ₫ 9,000,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 16. Máy Lạnh Inverter Funiki 1.5 HP SIC 12.N
  Giá sốc 7,999,000 ₫ 10,000,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 17. Máy Lạnh Mitsubishi Electric MS-HP25VF (1.0HP) - Hàng chính hãng
  Giá sốc 6,799,000 ₫ 8,000,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 18. Máy Lạnh Mitsubishi Electric MS-HP35VF (1.5HP) - Hàng chính hãng
  Giá sốc 8,799,000 ₫ 10,000,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 19. Máy Lạnh Mitsubishi Electric MS-HP50VF (2.0HP) - Hàng chính hãng
  Giá sốc 13,499,000 ₫ 16,000,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 20. Máy Lạnh Mitsubishi Electric MS-HP60VF (2.5HP) - Hàng chính hãng
  Giá sốc 19,499,000 ₫ 23,000,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 21. Máy lạnh Mitsubishi Electric MSY-JP25VF Inverter 1.0 HP - Chính hãng
  Giá sốc 8,499,000 ₫ 10,000,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 22. Máy lạnh Mitsubishi Electric MSY-JP35VF Inverter 1.5 HP - Chính hãng
  Giá sốc 9,999,000 ₫ 12,500,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 23. Máy lạnh Mitsubishi Electric MSY-JP50VF Inverter 2.0 HP - Chính hãng
  Giá sốc 17,259,000 ₫ 20,000,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 24. Máy lạnh Mitsubishi Electric MSY-JP60VF Inverter 2.5 HP - Chính hãng
  Giá sốc 23,999,000 ₫ 27,000,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 25. Máy Lạnh Toshiba RAS-H13U2KSG-V 1.5 HP - Chính hãng
  Giá sốc 8,199,000 ₫ 9,900,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 26. Máy Lạnh Toshiba RAS-H18U2KSG-V 2.0 HP - Chính hãng
  Giá sốc 12,899,000 ₫ 15,500,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 27. Máy lạnh Reetech RT24TA - nhập Indo - Hàng chính hãng
  Giá sốc 12,499,000 ₫ 14,000,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 28. Máy lạnh Reetech RT18TA (2.0HP) - nhập Indo - Hàng chính hãng
  Giá sốc 8,899,000 ₫ 10,000,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 29. Máy lạnh Reetech RT12TA (1.5HP) - nhập Indo - Hàng chính hãng
  Giá sốc 6,399,000 ₫ 7,300,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 30. Máy lạnh Reetech RT9TA - nhập Indo - Hàng chính hãng
  Giá sốc 5,099,000 ₫ 6,000,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 31. Máy Lạnh Midea MSMA1-10CRN1 1.0 HP - Hàng chính hãng
  Giá sốc 4,899,000 ₫ 6,300,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 32. Máy Lạnh Midea MSMA1-13CRN1 1.5 HP
  Giá sốc 6,099,000 ₫ 7,300,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 33. Máy Lạnh Midea MSMA1-18CRN1 2.0 HP
  Giá sốc 8,999,000 ₫ 10,300,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 34. Máy Lạnh Midea MSAB1- 24CRN1 2.5 HP
  Giá sốc 14,099,000 ₫ 16,300,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 35. Điều hòa Midea MSMA1-10CRDN1, 1 chiều, 1.0HP, Inverter
  Giá sốc 6,499,000 ₫ 7,500,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 36. Điều hòa Midea MSMA1-13CRDN2, 1 chiều, 1.5HP, Inverter
  Giá sốc 9,199,000 ₫ 11,500,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 37. Điều hòa Midea MSMA1-18CRDN3, 1 chiều, 2.0HP, Inverter
  Giá sốc 14,099,000 ₫ 16,500,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 38. Máy Lạnh Panasonic CU/CS-N9VKH-8 (1.0HP) - Hàng chính hãng
  Giá sốc 7,559,000 ₫ 9,690,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 39. Máy Lạnh Panasonic CU/CS-N12VKH-8 (1.5HP) - Hàng chính hãng
  Giá sốc 9,559,000 ₫ 11,690,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 40. Máy Lạnh Panasonic CU/CS-N18VKH-8 (2.0HP) - Hàng chính hãng
  Giá sốc 14,499,000 ₫ 16,690,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 41. Máy Lạnh Panasonic CU/CS-U9VKH-8 Inverter 1.0 HP - Chính hãng
  Giá sốc 9,399,000 ₫ 11,690,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 42. Máy Lạnh Panasonic CU/CS-U12VKH-8 Inverter 1.5 HP - Chính hãng
  Giá sốc 12,499,000 ₫ 13,690,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 43. Máy Lạnh Panasonic CU/CS-U18VKH-8 Inverter 2.0 HP - Chính hãng
  Giá sốc 20,559,000 ₫ 21,980,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 44. Máy Lạnh Panasonic CU/CS-U24VKH-8 Inverter 2.5 HP - Chính hãng
  Giá sốc 24,499,000 ₫ 27,690,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 45. Máy lạnh Aqua AQA-KCR9NQ-S 1 HP - Chính hãng
  Giá sốc 4,599,000 ₫ 6,590,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 46. Máy lạnh Aqua AQA-KCR12NQ-S 1.5 HP - Chính hãng
  Giá sốc 6,099,000 ₫ 7,900,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 47. Máy lạnh Aqua AQA-KCRV18WNZ Inverter 2 HP - Chính hãng
  Giá sốc 11,399,000 ₫ 13,900,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 48. Máy Lạnh Mitsubishi 1,0 HP MS-HM25VA
  Giá sốc 6,699,000 ₫ 8,700,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 49. Máy Lạnh Mitsubishi 1,5 HP MS-HM35VA - Hàng chính hãng
  Giá sốc 8,499,000 ₫ 10,700,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 50. Máy Lạnh Mitsubishi 2,0 HP MS-HM50VA - Hàng chính hãng
  Giá sốc 12,859,000 ₫ 15,170,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 51. Máy Lạnh Mitsubishi 2.5 HP MS-HM60VA
  Giá sốc 17,559,000 ₫ 18,700,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 52. Máy lạnh Mitsubishi Electric Inverter 2.0 HP MSY-GM18VA - Hàng chính hãng
  Giá sốc 17,799,000 ₫ 19,700,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 53. Máy Lạnh Midea MSMA-12CR 1.5 HP
  Giá sốc 5,699,000 ₫ 6,590,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 54. Máy lạnh Mitsubishi Heavy 1.0 HP SRK09CTR-S5 - Hàng chính hãng
  Giá sốc 6,159,000 ₫ 7,800,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 55. Máy lạnh Mitsubishi Heavy Inverter 1.0 HP SRK10YL-S5 - Hàng chính hãng
  Giá sốc 10,559,000 ₫ 13,500,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 56. Máy Lạnh Daikin FTC25NV1V/RC25NV1V 1.0 HP - Chính hãng
  Giá sốc 7,299,000 ₫ 9,030,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 57. Máy Lạnh Daikin FTC35NV1V/RC35NV1V 1.5 HP - Chính hãng
  Giá sốc 9,299,000 ₫ 11,285,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 58. Máy Lạnh Daikin FTC50NV1V/RC50NV1V 2.0 HP - Chính hãng
  Giá sốc 14,399,000 ₫ 16,730,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 59. Máy Lạnh Daikin FTC60NV1V/RC60NV1V 2.5 HP - Chính hãng
  Giá sốc 20,199,000 ₫ 23,000,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 60. Máy lạnh Panasonic CU/CS-XU9UKH-8 Inverter 1 HP - Chính hãng
  Giá sốc 11,199,000 ₫ 13,900,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 61. Máy lạnh Panasonic CU/CS-XU12UKH-8 1.5 HP Inverter - Chính hãng
  Giá sốc 13,299,000 ₫ 15,900,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 62. Máy lạnh Panasonic CU/CS-N24VKH-8 2.5HP - Chính hãng
  Giá sốc 19,799,000 ₫ 22,110,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 63. Máy lạnh Panasonic CU/CS-VU9UKH-8 1.0 HP Inverter - Chính hãng
  Giá sốc 14,599,000 ₫ 17,400,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 64. Máy lạnh Panasonic CU/CS-VU12UKH-8 1.5 HP Inverter - Chính hãng
  Giá sốc 17,299,000 ₫ 20,480,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 65. Máy Lạnh Inverter Panasonic CU/CS-VU18UKH-8 (2.0HP) - Hàng chính hãng
  Giá sốc 24,699,000 ₫ 28,190,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 66. Điều Hòa Inverter Panasonic CU/CS-XU18UKH-8 - Hàng chính hãng
  Giá sốc 19,699,000 ₫ 22,450,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 67. Điều Hòa Inverter Panasonic CU/CS-XU24UKH-8 - Hàng chính hãng
  Giá sốc 27,399,000 ₫ 29,850,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 68. Máy Lạnh LG V18ENF 2.0 HP Inverter - Chính hãng
  Giá sốc 12,999,000 ₫ 13,970,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 69. Máy Lạnh LG V24ENF 2.5 HP Inverter - Chính hãng
  Giá sốc 15,599,000 ₫ 17,600,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 70. Máy Lạnh LG V10APH Inverter 1.0HP - Chính hãng
  Giá sốc 7,599,000 ₫ 8,690,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 71. Máy lạnh Reetech Inverter 1 HP RTV9TA - nhập Indo - Hàng chính hãng
  Giá sốc 6,499,000 ₫ 7,595,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 72. MÁY LẠNH REETECH INVERTER 1.5 HP RTV12TA - nhập Indo - Hàng chính hãng
  Giá sốc 7,499,000 ₫ 8,305,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 73. ĐIỀU HÒA 1 CHIỀU INVERTER Sumikura APS/APO-092/DC - Hàng chính hãng
  Giá sốc 6,099,000 ₫ 7,260,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 74. Điều hòa Sumikura 1 chiều Inverter APS/APO-120DC - Hàng chính hãng
  Giá sốc 7,559,000 ₫ 9,020,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 75. Điều hòa 1 chiều 24000 BTU Sumikura APS/APO-240/DC - Hàng chính hãng
  Giá sốc 15,399,000 ₫ 17,699,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 76. MÁY LẠNH REETECH INVERTER 2.0 HP RTV18TA - nhập Indo - Hàng chính hãng
  Giá sốc 11,799,000 ₫ 13,232,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 77. MÁY LẠNH REETECH INVERTER 2.5 HP RTV24TA - nhập Indo - Hàng chính hãng
  Giá sốc 13,599,000 ₫ 16,070,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 78. ĐIỀU HÒA 1 CHIỀU INVERTER 2.0 hp Sumikura APS/APO-180/DC - Hàng chính hãng
  Giá sốc 12,499,000 ₫ 15,100,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 79. Máy lạnh Mitsubishi Electric Inverter 1 HP MSY-GH10VA - Hàng chính hãng
  Giá sốc 8,599,000 ₫ 10,590,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 80. Máy lạnh Mitsubishi Electric Inverter 1.5 HP MSY-GH13VA - Hàng chính hãng
  Giá sốc 10,999,000 ₫ 12,890,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 81. Máy lạnh Mitsubishi Electric inverter 2.0 HP MSY-GM18VA - Hàng chính hãng
  Giá sốc 17,799,000 ₫ 19,990,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 82. Máy lạnh Mitsubishi Inverter MSY-GM24VA - Hàng chính hãng
  Giá sốc 21,999,000 ₫ 23,199,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 83. Máy điều hoà 1 chiều 9.000 BTU/h (AR09MCFTBURNSV)
  5,859,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 84. Máy điều hoà 1 chiều Inverter 12.000 BTU/h (AR12MVFSCURNSV)
  7,259,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 85. Máy lạnh Toshiba RAS-H10U2KSG-V 1.0 HP - Chính hãng
  Giá sốc 6,499,000 ₫ 8,700,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 86. Máy Lạnh Nagakawa NS-C12TL 1,5 HP - Chính hãng
  Giá sốc 5,499,000 ₫ 7,400,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 87. Máy Lạnh Sumikura 1.0 HP APS/APO-092 - Hàng chính hãng
  Giá sốc 4,599,000 ₫ 6,000,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 88. Máy Lạnh Sumikura 1,5 HP APS/APO-120 - Hàng chính hãng
  Giá sốc 6,300,000 ₫ 7,900,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 89. Máy Lạnh Sumikura 2.0 HP APS/APO-180 - Hàng chính hãng
  Giá sốc 9,099,000 ₫ 11,300,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 90. Máy Lạnh Sumikura 2,5 HP APS/APO-240 - Hàng chính hãng
  Giá sốc 12,099,000 ₫ 14,000,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 91. Máy Lạnh Sumikura 3 HP APS/APO-280 - Hàng chính hãng
  Giá sốc 14,399,000 ₫ 16,000,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 92. MÁY LẠNH HITACHI 1HP RAS-F10CG/RAC- F10CG
  Giá sốc 5,199,000 ₫ 10,000,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 93. MÁY LẠNH HITACHI 1 chiều 2HP RAS-F18CF
  Giá sốc 13,899,000 ₫ 16,000,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 94. Máy lạnh Hitachi RAS-F13CF (1.5 HP)
  Giá sốc 7,049,000 ₫ 12,000,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 95. Máy lạnh Hitachi RAS-F24CY (2.5 HP)
  Giá sốc 18,199,000 ₫ 22,000,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 96. Máy lạnh Hitachi Inverter RAS-X10CD (1.0 HP)
  Giá sốc 10,099,000 ₫ 13,000,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 97. Máy lạnh Hitachi Inverter RAS-X13CD (1.5 HP)
  Giá sốc 12,199,000 ₫ 15,000,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 98. Máy lạnh Hitachi Inverter RAS-X18CD (2.0 HP)
  Giá sốc 17,399,000 ₫ 20,000,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 99. Máy lạnh Hitachi RAS-SD10CD W 1.0 HP - Chính Hãng
  Giá sốc 8,459,000 ₫ 11,000,000 ₫
  -
  +
  So sánh
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Mục108 1 385

Trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
mỗi trang