Máy Lạnh

Máy lạnh được Toàn Linh phân phối từ các hãng, Toàn Linh đảm bảo những sản phẩm này là bảo hành chính hãng và những ưu đãi bảo trì máy lạnh từ hãng, như các website của hãng đưa ra. Và chế độ bảo hành theo quy định của hãng đều được áp dụng.

Hiển thị 1 - 72 trong số 224 sản phẩm

Máy lạnh Mitsubishi Electric Inverter 1 HP MSY-GH10VA - Hàng chính hãng

Special Price 8.599.000  ₫

Giá niêm yết: 10.590.000  ₫

Máy lạnh Mitsubishi Electric Inverter 1.5 HP MSY-GH13VA - Hàng chính hãng

Special Price 10.999.000  ₫

Giá niêm yết: 12.890.000  ₫

Máy lạnh Mitsubishi Electric inverter 2.0 HP MSY-GM18VA - Hàng chính hãng

Special Price 17.799.000  ₫

Giá niêm yết: 19.990.000  ₫

Máy lạnh Mitsubishi Inverter MSY-GM24VA - Hàng chính hãng

Special Price 21.999.000  ₫

Giá niêm yết: 23.199.000  ₫

Máy lạnh Toshiba 1.0 HP RAS-H10U2KSG-V - Hàng chính hãng

Special Price 6.699.000  ₫

Giá niêm yết: 8.700.000  ₫

Máy làm mát không khí Alpha AF-006A

Special Price 3.659.000  ₫

Giá niêm yết: 4.180.000  ₫

Máy lạnh Daikin FTKS25GVMV 1.0 HP -Hàng chính hãng

Special Price 11.099.000  ₫

Giá niêm yết: 13.400.000  ₫

Máy lạnh Daikin FTKS35GVMV 1.5 HP -Hàng chính hãng

Special Price 13.099.000  ₫

Giá niêm yết: 16.080.000  ₫

Máy lạnh Mitsubishi Heavy 1.5 HP SRK12CT-S5 - Hàng chính hãng

Special Price 8.199.000  ₫

Giá niêm yết: 11.000.000  ₫

Máy lạnh Mitsubishi Heavy 1.0 HP SRK10CRS-S5 - Hàng chính hãng

Special Price 7.399.000  ₫

Giá niêm yết: 9.500.000  ₫

Máy lạnh Mitsubishi Heavy Inverter 1.5 HP SRK13YL-S5 - Hàng chính hãng

Special Price 12.769.000  ₫

Giá niêm yết: 16.000.000  ₫

Máy lạnh Mitsubishi Heavy Inverter 2 HP SRK18YL-S5 - Hàng chính hãng

Special Price 19.199.000  ₫

Giá niêm yết: 23.000.000  ₫

Máy lạnh Daikin FTKS50GVMV 2.0 HP -Hàng chính hãng

Special Price 19.999.000  ₫

Giá niêm yết: 24.000.000  ₫

Máy lạnh Daikin FTKS60GVMV 2.5 HP - Hàng chính hãng

Special Price 27.799.000  ₫

Giá niêm yết: 30.360.000  ₫

Máy lạnh Daikin FTKS71GVMV 3.0 HP - Hàng chính hãng

Special Price 31.299.000  ₫

Giá niêm yết: 34.210.000  ₫

Máy Lạnh Mitsubishi 1,0 HP MS-HM25VA

Special Price 6.699.000  ₫

Giá niêm yết: 8.700.000  ₫

Máy Lạnh Mitsubishi 1,5 HP MS-HM35VA - Hàng chính hãng

Special Price 8.499.000  ₫

Giá niêm yết: 10.700.000  ₫

Máy Lạnh Mitsubishi 2,0 HP MS-HM50VA - Hàng chính hãng

Special Price 12.859.000  ₫

Giá niêm yết: 15.170.000  ₫

Máy Lạnh Mitsubishi 2.5 HP MS-HM60VA

Special Price 17.559.000  ₫

Giá niêm yết: 18.700.000  ₫

Máy lạnh Mitsubishi Electric Inverter 2.0 HP MSY-GM18VA - Hàng chính hãng

Special Price 17.799.000  ₫

Giá niêm yết: 19.700.000  ₫

Máy Lạnh Midea MSMA-12CR 1.5 HP

Special Price 5.699.000  ₫

Giá niêm yết: 6.590.000  ₫

Máy lạnh Mitsubishi Heavy 1.0 HP SRK09CTR-S5 - Hàng chính hãng

Special Price 6.159.000  ₫

Giá niêm yết: 7.800.000  ₫

Máy lạnh Mitsubishi Heavy Inverter 1.0 HP SRK10YL-S5 - Hàng chính hãng

Special Price 10.559.000  ₫

Giá niêm yết: 13.500.000  ₫

Máy lạnh Sharp AH-X9VEW J-Tech Inverter 1.0 HP model 2018 - Hàng chính hãng

Special Price 6.099.000  ₫

Giá niêm yết: 7.800.000  ₫

Máy lạnh Sharp AH-X12VEW J-Tech Inverter 1.5 HP model 2018 - Hàng chính hãng

Special Price 7.559.000  ₫

Giá niêm yết: 9.000.000  ₫

Máy lạnh Sharp AH-X18VEW J-Tech Inverter 2.0 HPmodel 2018 - Hàng chính hãng

Special Price 11.399.000  ₫

Giá niêm yết: 14.000.000  ₫

Máy lạnh Sharp J-Tech Inverter 2.5 HP AH-X24VEW model 2018

Special Price 13.299.000  ₫

Giá niêm yết: 15.000.000  ₫

Máy lạnh Sharp J-Tech Inverter 1.0 HP AH-X25VEW model 2018

Special Price 6.399.000  ₫

Giá niêm yết: 8.800.000  ₫

Máy lạnh Daikin Inverter 1 HP FTKC25UAVMV model 2018 - Hàng chính hãng

Special Price 9.559.000  ₫

Giá niêm yết: 11.500.000  ₫

Máy lạnh Daikin Inverter 1.5 HP FTKC35UAVMV model 2018 - Hàng chính hãng

Special Price 11.559.000  ₫

Giá niêm yết: 14.000.000  ₫

Máy lạnh Daikin Inverter 2.0 HPFTKC50UVMV/RKC50UVMV - Hàng chính hãng

Special Price 18.499.000  ₫

Giá niêm yết: 20.000.000  ₫

Máy lạnh Daikin Inverter 3.0 HP FTKC71UVMV/RKC71UVMV - Hàng chính hãng

Special Price 28.499.000  ₫

Giá niêm yết: 33.000.000  ₫

Máy lạnh Daikin Inverter 2.5HP FTKC60UVMV/RKC60UVMV - Hàng chính hãng

Special Price 25.299.000  ₫

Giá niêm yết: 29.000.000  ₫

Máy Lạnh Funiki 1.5 HP SC12MMC Nhập khẩu Malaysia - Hàng chính hãng

Special Price 5.859.000  ₫

Giá niêm yết: 7.000.000  ₫

Máy Lạnh Funiki 1.0 HP SC09MMC Nhập khẩu Malaysia - Hàng chính hãng

Special Price 4.459.000  ₫

Giá niêm yết: 6.000.000  ₫

Máy Lạnh Funiki 2.0 HP SC18MMC Nhập khẩu Malaysia - Hàng chính hãng

Special Price 8.759.000  ₫

Giá niêm yết: 11.000.000  ₫

Máy Lạnh Funiki 2.5 HP SC24MMC Nhập khẩu Malaysia - Hàng chính hãng

Special Price 11.599.000  ₫

Giá niêm yết: 13.400.000  ₫

Máy Lạnh Inverter Funiki 1.0 HP SIC 09.N

Special Price 7.099.000  ₫

Giá niêm yết: 9.000.000  ₫

Máy Lạnh Inverter Funiki 1.5 HP SIC 12.N

Special Price 7.999.000  ₫

Giá niêm yết: 10.000.000  ₫

Máy Lạnh Nagakawa 1,5 HP NS-C12TL - Hàng chính hãng

Special Price 5.699.000  ₫

Giá niêm yết: 7.400.000  ₫

Máy Lạnh Sumikura 1.0 HP APS/APO-092 - Hàng chính hãng

Special Price 4.599.000  ₫

Giá niêm yết: 6.000.000  ₫

Máy Lạnh Sumikura 1,5 HP APS/APO-120 - Hàng chính hãng

Special Price 6.300.000  ₫

Giá niêm yết: 7.900.000  ₫

Máy Lạnh Sumikura 2.0 HP APS/APO-180 - Hàng chính hãng

Special Price 9.099.000  ₫

Giá niêm yết: 11.300.000  ₫

Máy Lạnh Sumikura 2,5 HP APS/APO-240 - Hàng chính hãng

Special Price 12.099.000  ₫

Giá niêm yết: 14.000.000  ₫

Máy Lạnh Sumikura 3 HP APS/APO-280 - Hàng chính hãng

Special Price 14.399.000  ₫

Giá niêm yết: 16.000.000  ₫

Máy Lạnh LG V10ENW Inverter 1.0 HP- Hàng chính hãng

Special Price 6.559.000  ₫

Giá niêm yết: 8.200.000  ₫

Máy Lạnh LG Inverter 1.5 HP V13ENS - Model 2018 - Hàng chính hãng

Special Price 7.999.000  ₫

Giá niêm yết: 9.000.000  ₫

MÁY LẠNH HITACHI 1HP RAS-F10CG/RAC- F10CG

Special Price 5.199.000  ₫

Giá niêm yết: 10.000.000  ₫

MÁY LẠNH HITACHI 1 chiều 2HP RAS-F18CF

Special Price 13.899.000  ₫

Giá niêm yết: 16.000.000  ₫

Máy lạnh Hitachi RAS-F13CF (1.5 HP)

Special Price 7.049.000  ₫

Giá niêm yết: 12.000.000  ₫

Máy lạnh Hitachi RAS-F24CY (2.5 HP)

Special Price 18.199.000  ₫

Giá niêm yết: 22.000.000  ₫

Máy lạnh Hitachi Inverter RAS-X10CD (1.0 HP)

Special Price 10.099.000  ₫

Giá niêm yết: 13.000.000  ₫

Máy lạnh Hitachi Inverter RAS-X13CD (1.5 HP)

Special Price 12.199.000  ₫

Giá niêm yết: 15.000.000  ₫

Máy lạnh Hitachi Inverter RAS-X18CD (2.0 HP)

Special Price 17.399.000  ₫

Giá niêm yết: 20.000.000  ₫

Máy lạnh Hitachi RAS-SD10CD(W) (1HP)

Special Price 11.399.000  ₫

Giá niêm yết: 14.000.000  ₫

Máy lạnh Hitachi RAS-SD13CD(W) (1HP)

Special Price 13.799.000  ₫

Giá niêm yết: 16.000.000  ₫

Máy lạnh Hitachi 1 chiều Inverter RAS-VX10CF (1HP)

Special Price 15.499.000  ₫

Giá niêm yết: 18.000.000  ₫

Máy lạnh Hitachi 1 chiều Inverter RAS-VX13CF (1.5HP)

Special Price 18.999.000  ₫

Giá niêm yết: 21.000.000  ₫

Máy lạnh Hitachi 2 chiều Inverter RAS-10MH1 (1HP)

Special Price 12.599.000  ₫

Giá niêm yết: 16.000.000  ₫

Máy lạnh Hitachi 2 chiều Inverter RAS-14MH1 (1.5 hp)

Special Price 15.999.000  ₫

Giá niêm yết: 19.000.000  ₫

Máy lạnh Hitachi 2 chiều Inverter RAS-18MH1 (1.5HP)

Special Price 21.399.000  ₫

Giá niêm yết: 25.000.000  ₫

Máy Lạnh Mitsubishi Electric MS-HP25VF (1.0HP) - Hàng chính hãng

Special Price 6.799.000  ₫

Giá niêm yết: 8.000.000  ₫

Máy Lạnh Mitsubishi Electric MS-HP35VF (1.5HP) - Hàng chính hãng

Special Price 8.799.000  ₫

Giá niêm yết: 10.000.000  ₫

Máy Lạnh Mitsubishi Electric MS-HP50VF (2.0HP) - Hàng chính hãng

Special Price 13.499.000  ₫

Giá niêm yết: 16.000.000  ₫

Máy Lạnh Mitsubishi Electric MS-HP60VF (2.5HP) - Hàng chính hãng

Special Price 19.499.000  ₫

Giá niêm yết: 23.000.000  ₫

Máy lạnh Inverter Mitsubishi Electric MSY-JP25VF ( 1.0 HP)

Special Price 8.499.000  ₫

Giá niêm yết: 9.000.000  ₫

Máy lạnh Inverter Mitsubishi Electric MSY-JP35VF ( 1.5 HP)

Special Price 10.499.000  ₫

Giá niêm yết: 12.500.000  ₫

Máy lạnh Inverter Mitsubishi Electric MSY-JP50VF ( 2.0 HP)

Special Price 17.999.000  ₫

Giá niêm yết: 20.000.000  ₫

Máy lạnh Inverter Mitsubishi Electric MSY-JP60VF ( 2.5 HP)

Special Price 24.999.000  ₫

Giá niêm yết: 27.000.000  ₫

Máy Lạnh Toshiba RAS-H13U2KSG-V (1.5HP) - Hàng chính hãng

Special Price 8.699.000  ₫

Giá niêm yết: 9.900.000  ₫