Lọc không khí

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Mục108 1 241

Trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
mỗi trang
 1. Bộ Màng Lọc 3M (Mỹ) H13 HEPA + Than Hoạt Tính FujiE AP300- Hàng chính hãng
  Giá sốc 528,000 ₫ 578,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 2. Bộ lọc cho máy lọc không khí Hafele CF-8116/ 537.82.710/ 532.86.236- Hàng chính hãng
  Giá sốc 540,000 ₫ 590,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 3. Bộ Lõi Lọc Cho Máy Lọc Không Khí FujiE AP100- Hàng chính hãng
  Giá sốc 600,000 ₫ 620,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 4. Hộp Chống Ẩm Nikatei Drybox - Chính Hãng
  Giá sốc 600,000 ₫ 620,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 5. Bộ Màng Lọc Cho Máy Lọc Không Khí FujiE AP700- Hàng chính hãng
  Giá sốc 800,000 ₫ 830,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 6. Lõi lọc không khí FC-30E cho máy Toshiba CAF-N30(W)VN - Chính hãng
  Giá sốc 859,000 ₫ 990,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 7. Hộp Chống Ẩm Nikatei Drybox NC-10 - Chính Hãng
  Giá sốc 900,000 ₫ 935,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 8. Bộ lọc cho máy lọc không khí Hafele CF-8209/ 537.82.700/ 532.86.237- Hàng chính hãng
  Giá sốc 940,000 ₫ 990,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 9. Bộ Màng Lọc Cho Máy Lọc Không Khí FujiE AP600- Hàng chính hãng
  Giá sốc 948,000 ₫ 998,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 10. Máy đo chất lượng không khí mini FujiE AM100- Hàng chính hãng
  Giá sốc 948,000 ₫ 998,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 11. Bộ Lõi Lọc Cho Máy Lọc Không Khí FujiE AP200- Hàng chính hãng
  Giá sốc 948,000 ₫ 998,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 12. Bộ Lõi Lọc Cho Máy Lọc Không Khí FujiE AP400- Hàng chính hãng
  Giá sốc 1,000,000 ₫ 1,040,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 13. Bộ màng lọc Sharp FZ-F40SFE - Chính hãng
  Giá sốc 1,059,000 ₫ 1,490,000 ₫
  Tạm hết hàng
  So sánh
 14. Lõi lọc không khí FC-50E2 cho máy Toshiba CAF-N50(W)VN - Chính hãng
  Giá sốc 1,299,000 ₫ 1,390,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 15. Máy tạo ẩm Air Robo HU450 - Chính hãng
  Giá sốc 1,599,000 ₫ 1,790,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 16. Tủ Chống Ẩm Nikatei NC-20C - Chính Hãng
  Giá sốc 1,600,000 ₫ 1,630,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 17. Máy lọc không khí Sharp FP-J30E-B - Chính hãng
  Giá sốc 1,899,000 ₫ 2,280,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 18. Máy lọc không khí Sharp FP-J30E-A - Chính hãng
  Giá sốc 1,899,000 ₫ 2,280,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 19. Máy Lọc Không Khí Ferroli FAP-43D - Chính Hãng
  Giá sốc 1,899,000 ₫ 3,200,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 20. Máy lọc không khí Sharp FP-J30E-P - Chính hãng
  Giá sốc 1,899,000 ₫ 2,280,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 21. Tủ Chống Ẩm FujiE AD030 - Chính Hãng
  Giá sốc 1,934,000 ₫ 1,984,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 22. Máy lọc không khí thông minh dùng trên xe hơi FujiE AP100 - Chính Hãng
  Giá sốc 1,939,000 ₫ 2,300,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 23. Tủ Chống Ẩm Nikatei NC-30C - Chính Hãng
  Giá sốc 1,945,000 ₫ 1,995,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 24. Máy lọc không khí Sharp IG-GC2E-B oto - Chính hãng
  Giá sốc 2,099,000 ₫ 2,380,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 25. Máy lọc không khí Sharp IG-GC2E-P oto - Chính hãng
  Giá sốc 2,099,000 ₫ 2,380,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 26. Tủ Chống Ẩm FujiE AD040 - Chính Hãng
  Giá sốc 2,100,000 ₫ 2,150,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 27. Tủ Chống Ẩm Nikatei NC-30S - Chính Hãng
  Giá sốc 2,102,000 ₫ 2,152,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 28. Bộ màng lọc Sharp FZ-A80SFE - Chính hãng
  Giá sốc 2,199,000 ₫ 2,490,000 ₫
  Tạm hết hàng
  So sánh
 29. Máy lọc không khí Robot RBA455 diệt khuẩn - Chính hãng
  Giá sốc 2,299,000 ₫ 4,020,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 30. Tủ Chống Ẩm FujiE DHC040 - Chính Hãng
  Giá sốc 2,310,000 ₫ 2,360,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 31. Máy lọc không khí Sharp IG-NX2E-A oto 2021 - Chính hãng
  Giá sốc 2,399,000 ₫ 2,800,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 32. Máy lọc không khí Sharp IG-NX2E-B oto 2021 - Chính hãng
  Giá sốc 2,399,000 ₫ 2,800,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 33. Tủ Chống Ẩm Nikatei DCH040 - Chính Hãng
  Giá sốc 2,400,000 ₫ 2,450,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 34. Cây nước nóng lạnh Toshiba RWF-W1917TV(K) - Chính hãng
  Giá sốc 2,559,000 ₫ 3,290,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 35. Máy Lọc Không Khí Ferroli FAP-48D - Chính Hãng
  Giá sốc 2,659,000 ₫ 4,500,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 36. Lọc không khí Air Robo AR400 - Chính hãng
  Giá sốc 2,699,000 ₫ 2,990,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 37. Máy lọc không khí Panasonic F-PXJ30A - Chính Hãng
  Giá sốc 2,899,000 ₫ 3,890,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 38. Máy nước nóng gián tiếp Panasonic DH-15HBMVW 15 lít - Chính hãng 2022
  Giá sốc 2,959,000 ₫ 3,480,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 39. Máy lọc không khí thông minh kết nối Wifi FujiE AP300- Hàng chính hãng
  Giá sốc 3,048,000 ₫ 3,098,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 40. Máy lọc không khí Sharp FP-JM30V-B 30V - Chính hãng
  Giá sốc 3,099,000 ₫ 3,680,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 41. Tủ Chống Ẩm FujiE AD060 - Chính Hãng
  Giá sốc 3,100,000 ₫ 3,140,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 42. Máy nước nóng gián tiếp Panasonic DH-20HBMVW 20 lít - Chính hãng 2022
  Giá sốc 3,149,000 ₫ 3,680,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 43. Tủ Chống Ẩm Nikatei NC-50S - Chính Hãng
  Giá sốc 3,150,000 ₫ 3,200,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 44. Máy lọc không khí thông minh FujiE AP200 - Chính Hãng
  Giá sốc 3,199,000 ₫ 3,900,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 45. Tủ Chống Ẩm FujiE DHC60 - Chính Hãng
  Giá sốc 3,200,000 ₫ 3,245,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 46. Máy Lọc Khí Electrolux FA31-202GY Flow - Chính hãng
  Giá sốc 3,259,000 ₫ 4,660,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 47. Máy lọc không khí TruSens Z-1000 - Chính Hãng
  Giá sốc 3,299,000 ₫ 4,200,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 48. Máy lọc không khí Daikin MC30VVM-A - Chính hãng
  Giá sốc 3,299,000 ₫ 4,900,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 49. Máy nước nóng gián tiếp Panasonic DH-30HBMVW 30 lít - Chính hãng 2022
  Giá sốc 3,359,000 ₫ 3,880,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 50. Máy lọc không khí Sharp FP-J40E-W - Chính hãng
  Giá sốc 3,399,000 ₫ 3,800,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 51. Tủ Chống Ẩm Nikatei DCH060 - Chính Hãng
  Giá sốc 3,400,000 ₫ 3,450,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 52. Máy lọc khử trùng Shimono SM-FSCOH15-C1 trái cây hoa quả - Chính Hãng
  Giá sốc 3,499,000 ₫ 4,590,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 53. Máy Lọc Không Khí Philips AC0820/10 – Chính Hãng
  Giá sốc 3,499,000 ₫ 4,450,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 54. Máy lọc không khí Daikin MC30YVM7 - Chính hãng
  Giá sốc 3,499,000 ₫ 4,900,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 55. Máy lọc không khí Bohmann B4.01- Hàng chính hãng
  Giá sốc 3,510,000 ₫ 3,560,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 56. Máy lọc không khí Shimono SM-AP200G - Chính Hãng
  3,590,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 57. Máy Lọc Không Khí Philips AC0850/20 – Chính Hãng
  Giá sốc 3,799,000 ₫ 4,590,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 58. Máy hút ẩm Kosmen KM-12N - Chính Hãng
  Giá sốc 3,899,000 ₫ 4,180,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 59. Tủ Chống Ẩm Nikatei DCH080W - Chính Hãng
  Giá sốc 3,900,000 ₫ 3,920,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 60. Tủ Chống Ẩm Nikatei NC-80S - Chính Hãng
  Giá sốc 3,900,000 ₫ 3,950,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 61. Tủ Chống Ẩm FujiE AD080 - Chính Hãng
  Giá sốc 3,930,000 ₫ 3,980,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 62. Tủ Chống Ẩm FujiE AD080II - Chính Hãng
  Giá sốc 3,930,000 ₫ 3,980,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 63. Tủ Chống Ẩm Nikatei NC-100S - Chính Hãng
  Giá sốc 3,935,000 ₫ 3,985,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 64. Máy lọc không khí Bohmann B5.01- Hàng chính hãng
  Giá sốc 3,950,000 ₫ 3,990,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 65. Máy lọc không khí Sharp FP-J50V-H - Chính hãng 2022
  Giá sốc 3,999,000 ₫ 6,900,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 66. Máy lọc không khí đeo cổ Ible Airvida C1 - Chính hãng 2022
  Giá sốc 3,999,000 ₫ 4,200,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 67. Máy lọc không khí Sharp FP-JM40V-B 40V - Chính hãng
  Giá sốc 3,999,000 ₫ 5,580,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 68. Tủ Chống Ẩm Nikatei NC-80HS - Chính Hãng
  Giá sốc 4,099,000 ₫ 5,000,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 69. Máy hút ẩm FujiE HM-912EC - Chính Hãng
  Giá sốc 4,100,000 ₫ 4,150,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 70. Máy lọc không khí thông minh FujiE AP700- Hàng chính hãng
  Giá sốc 4,100,000 ₫ 4,148,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 71. Tủ Chống Ẩm FujiE DHC80 - Chính Hãng
  Giá sốc 4,140,000 ₫ 4,190,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 72. Máy hút ẩm FujiE HM-912EC-N - Chính Hãng
  Giá sốc 4,140,000 ₫ 4,190,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 73. Tủ Chống Ẩm FujiE DHC80II - Chính Hãng
  Giá sốc 4,140,000 ₫ 4,190,000 ₫
  Tạm hết hàng
  So sánh
 74. Máy lọc không khí Hitachi EP-TZ30J 240V WH - Chính Hãng
  Giá sốc 4,259,000 ₫ 5,290,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 75. Máy Lọc Không Khí Ferroli FAP-60D - Chính Hãng
  Giá sốc 4,299,000 ₫ 7,500,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 76. Máy lọc không khí Panasonic F-PXM35A-S - Chính Hãng
  Giá sốc 4,399,000 ₫ 5,290,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 77. Máy lọc không khí Panasonic F-PXM35A-B - Chính Hãng
  Giá sốc 4,399,000 ₫ 5,290,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 78. Máy lọc không khí Panasonic F-PXM35A-B-S - Chính hãng
  Giá sốc 4,399,000 ₫ 6,290,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 79. Máy lọc không khí Sharp FP-GM50E-B 50E- Chính hãng
  Giá sốc 4,499,000 ₫ 6,280,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 80. Máy Lọc Không Khí Philips AC1215/10 – Chính Hãng
  Giá sốc 4,499,000 ₫ 6,450,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 81. Máy lọc không khí đeo cổ Ible Airvida M1 - Chính hãng 2022
  Giá sốc 4,599,000 ₫ 4,900,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 82. Máy lọc không khí đeo cổ Ible Airvida L1 - Chính hãng 2022
  Giá sốc 4,599,000 ₫ 4,900,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 83. Máy hút ẩm FujiE HM-914EC - Chính Hãng
  Giá sốc 4,620,000 ₫ 4,670,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 84. Máy Lọc Không Khí Hitachi EP-PZ30J 240V - Chính Hãng
  Giá sốc 4,699,000 ₫ 5,890,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 85. Máy lọc không khí hút ẩm Sharp DW-D12A-W 12A - Chính hãng
  Giá sốc 4,799,000 ₫ 5,980,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 86. Tủ Chống Ẩm Nikatei DCH100 - Chính Hãng
  Giá sốc 4,835,000 ₫ 4,885,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 87. Máy tạo ẩm lọc không khí Eva Trắng
  4,890,000 ₫
  -
  +
  So sánh
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Mục108 1 241

Trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
mỗi trang