GBC

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

19 mục

Thiết lập theo hướng giảm dần
mỗi trang
 1. Máy ép Plastic GBC Inspire Plus A4 - Chính hãng
  Giá sốc 1,399,000 ₫ 1,550,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 2. Máy hủy giấy GBC Sherdmaster S206 - Chính hãng
  Giá sốc 1,459,000 ₫ 1,690,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 3. Máy ép Plastic GBC Inspire Plus A3 - Chính hãng
  Giá sốc 1,799,000 ₫ 2,090,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 4. Máy ép Plastic GBC Fusion 1000L A4 - Chính hãng
  Giá sốc 1,799,000 ₫ 2,090,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 5. Máy hủy giấy GBC ShredMaster X308 - Chính hãng
  Giá sốc 1,859,000 ₫ 2,380,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 6. Máy ép Plastic GBC Fusion 1100L A3 - Chính hãng
  Giá sốc 2,299,000 ₫ 2,690,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 7. Máy hủy giấy GBC DUO - Chính hãng
  Giá sốc 2,699,000 ₫ 3,580,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 8. Máy ép Plastic GBC Fusion 3000L A4 - Chính hãng
  Giá sốc 3,599,000 ₫ 4,290,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 9. Máy ép Plastic GBC Fusion 3000L A3 - Chính hãng
  Giá sốc 4,199,000 ₫ 4,990,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 10. Máy hủy giấy GBC AUTO+ 60X - Chính hãng
  Giá sốc 6,199,000 ₫ 7,490,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 11. Máy hủy giấy GBC Sherdmaster X415 - Chính hãng
  Giá sốc 7,499,000 ₫ 10,390,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 12. Máy hủy giấy GBC ShredMaster 22SM - Chính hãng
  Giá sốc 7,799,000 ₫ 9,800,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 13. Máy hủy giấy GBC AUTO+ 100X - Chính hãng
  Giá sốc 7,999,000 ₫ 9,490,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 14. Máy đóng sách xoắn nhựa cơ GBC C150Pro - Chính hãng
  Giá sốc 8,499,000 ₫ 9,880,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 15. Máy hủy giấy GBC ShredMaster 150M Autofeed - Chính hãng
  Giá sốc 10,699,000 ₫ 12,680,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 16. Máy đóng sách xoắn nhựa cơ GBC C250Pro - Chính hãng
  Giá sốc 11,499,000 ₫ 13,790,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 17. Máy ép Plastic GBC Fusion 7000L A3 - Chính hãng
  Giá sốc 12,799,000 ₫ 15,590,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 18. Máy hủy giấy GBC AUTO 600M - Chính hãng
  Giá sốc 53,999,000 ₫ 63,800,000 ₫
  -
  +
  So sánh
 19. Máy hủy giấy GBC Swinglines CS30-36 - Chính hãng
  Giá sốc 54,999,000 ₫ 65,800,000 ₫
  -
  +
  So sánh
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

19 mục

Thiết lập theo hướng giảm dần
mỗi trang