THÔNG TIN TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

Ngân Hàng: Sacombank – chi nhánh Sài Gòn

Tên Tài Khoản: Công Ty TNHH Thành Danh Lộc

Số Tài Khoản: 060092324799