THÔNG TIN TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

Ngân Hàng: Sacombank – phòng giao dịch 3 tháng 2 – chi nhánh Quận 10

Tên Tài Khoản: Công Ty TNHH Thành Danh Lộc

Số Tài Khoản: 060092324799