Điện Máy Toàn Linh sẽ hỗ trợ đổi trả lại sản phẩm nếu sản phẩm của bị lỗi của nhà sản xuất (phải có giấy xác nhận của hãng - Quý Khách vui lòng cho hãng kiểm tra sản phẩm đểm xem sản phẩm có lỗi hay không lỗi).

 

Điện Máy Toàn Linh sẽ hỗ trợ đổi trả lại sản phẩm trong 3 ngày, kể từ ngày Quý Khách mua sản phẩm.