Bảng báo giá lắp đặt điều hòa với địa hình thông thường

STT Chi tiết vật tư ĐVT Đơn Giá
(VNĐ)
1 Công lắp đặt máy treo tường 9.000Btu-12.000Btu, Bộ 300,000
2 Công lắp đặt máy treo tường 18.000Btu Bộ 400,000
3 Công lắp đặt máy treo tường 24.000Btu Bộ 500,000
4 Ống đồng m 200,000
5 Ống nước thải m 15,000
6 Giá đỡ dàn nóng máy 9-12 Bộ 200,000
7 Giá đỡ dàn nóng sơn tĩnh điện 9-12 Bộ 300,000
8 Công tháo máy cũ Bộ 150,000 - 350,000
9 Mối hàn ống Bộ 200,000
10 Vệ sinh đường ống đã có sẵn Bộ 200,000 - 500,000
11 Đục tường đi ống ( có trát phủ qua, không bao gồm trát hoàn thiện ) m 100,000
Note Phần lắp máy gặp các địa hình khó cần giáo thi công nhân viên kỹ thuật có trách nhiệm thỏa thuận với khách hàng đảm bảo tính an toàn cũng như chi phí của khách hàng.

Bảng báo giá lắp đặt Tivi, Máy lọc nước ...

STT Chi tiết vật tư ĐVT Đơn Giá
(VNĐ)
1 Công lắp đặt máy lọc nước Bộ 300,000
2 Công lắp đặt Tivi 24 - 32 Inch + pad treo (sát tường) Bộ 150,000
3 Công lắp đặt Tivi 33 - 43 Inch + pad treo (sát tường) Bộ 250,000
4 Công lắp đặt Tivi 44 - 55 Inch + pad treo (sát tường) Bộ 250,000
5 Công lắp đặt Tivi 56 - 65 Inch + pad treo (sát tường) Bộ 550,000
6 Công lắp đặt Tivi > 66 Inch + pad treo (sát tường) Bộ 800,000
7 Công lắp máy nước nóng trực tiếp Bộ 150,000
8 Công lắp máy nước nóng gián tiếp Bộ 250,000 -350,000
9 Công lắp máy giặt Bộ 100,000
10 Công lắp máy sấy thông hơi Bộ 100,000
11 Công khiêng tủ lạnh <200 lít lên lầu 1 > 2   100,000
12 Công khiêng tủ lạnh <200 lít lên lầu 3 > 4   200,000
13 Công khiêng tủ lạnh <200 lít lên lầu 5 > 6   300,000
14 Công khiêng tủ lạnh 210 - 400 lít lên lầu 1 > 2   200,000
15 Công khiêng tủ lạnh 210 - 400 lít lên lầu 3 > 4   400,000
16 Công khiêng tủ lạnh 210 - 400 lít lên lầu 5 > 6   600,000
17 Công khiêng máy giặt, máy sấy quần áo lên lầu    100,000 / lầu
       
Note Phần lắp máy gặp các địa hình khó cần giáo thi công nhân viên kỹ thuật có trách nhiệm thỏa thuận với khách hàng đảm bảo tính an toàn cũng như chi phí của khách hàng.