Hiện tại, Điện Máy Toàn Linh có các hình thức thanh toán như sau:

» Thanh toán tiền mặt: - Quý Khách có thể thanh toán tiền mặt tại nhà hoặc tại cửa hàng (sau khi kiểm tra sản phẩm)

» Thanh toán online: - Quý Khách có thể thanh toán online thẳng trên website dienmaytoanlinh.vn, nhưng có phí thanh toán (ngân hàng thu: visa, master = 1.8%, ATM = 1.1%)

» Thanh toán chuyển khoản: - Quý Khách có thể chuyển khoản 

» Thanh toán trả góp: - Hiên tại Toàn Linh có 2 hình thức trả góp như sau:

                   1- Trả góp bằng thẻ tín dụng: Quý Khách có thể thanh toán trả góp = thẻ tín dụng thẳng trên webiste khi mua hàng sản phẩm, hoặc có thể thanh toán trả qóp qua Mpos = hình thức cà thẻ.

                   2- Trả góp bằng tiền mặt qua HD Saigon.