Thanh Toán Online

Quý Khách có thể thực hiện thanh toán Online tại nhà trên website: Điện Máy Toàn Linh.

Và thực hiện theo các bước sau:

Bước 1:

Chọn hình thức thanh toán Online

Bước 2: Thanh Toán bằng thẻ ATM

Bước 3: Thực hiện hình thức thanh toán thẻ ATM thông qua trang thanh toán Ngân Lượng

Bước 4:Thực hiện hình thức thanh toán thẻ ATM thông qua trang thanh toán Ngân Lượng (tt)

Bước 5: Thanh toán bằng thẻ Visa, Master, JCB 

Bước 6: Thanh toán trả góp qua các thẻ Visa, Master, JCB

Bước 7: Chọn Ngân Hàng và kỳ hạn thanh toán trả góp của Quý Khách