Hướng dẫn đổi trả

1 - Nếu sản phẩm bị lỗi trong 3 ngày đầu tiên, kể từ ngày Quý Khách mua hàng:

          Điện Máy Toàn Linh sẽ đổi sản phẩm mới, cùng mã sản phẩm Quý Khách đã mua

          Nếu sản phẩm đó hết hàng, thì Quý Khách có thể chọn 1 sản phẩm khác. Quý Khách bù thêm hoặc nhận lại phần chênh lệch.

 

2 - Nếu sản phẩm bị lỗi trong 3 ngày đầu tiên, kể từ ngày Quý Khách mua hàng, mà Quý Khách muốn đổi sang 1 sản phẩm khác: Quý Khách vui lòng bù chênh lệch 15% trên tổng sản phẩm cũ.