Chính sách bảo mật thông tin

Quý khách an tâm mua sắm tại Toàn Linh.

Vì chính sách bảo mật của Toàn Linh rất cao:

1 - Toàn Linh sẽ không chia sẽ thông tin của Quý Khách với các đơn vị khác.

2 - Website Toàn Linh cam kết bảo mật thanh toán của Quý Khách, đặt biết là thanh toán online trên website www.dienmaytoanlinh.vn

  • Toàn Linh có bảo mật SSL Certificate, thông tin của Quý Khách sẽ trách bị lộ, khi hacker tấn công website Toàn Linh.
  •  Does SSL keep you safe? Dark web SSL certificates sales are ...