Kết quả tìm theo 'máy lạnh'

Hiển thị 1 - 108 trong số 302 sản phẩm

Máy lọc nước tích hợp nóng lạnh Korihome Series 9 WPK-902 - hàng nhập khẩu

Giá Khuyến Mãi 11.740.000  ₫

Giá niêm yết: 11.790.000  ₫

Máy Lạnh Nagakawa NIS-C18R2H08 2.0 HP Inverter - Chính Hãng

Giá Khuyến Mãi 10.899.000  ₫

Giá niêm yết: 12.470.000  ₫

Máy Lạnh Nagakawa NIS-C12R2H08 1.5 HP Inverter - Chính Hãng

Giá Khuyến Mãi 6.699.000  ₫

Giá niêm yết: 8.385.000  ₫

Máy Lạnh Nagakawa NIS-C09R2H08 1.0 HP Inverter - Chính Hãng

Giá Khuyến Mãi 5.699.000  ₫

Giá niêm yết: 7.267.000  ₫

Máy lạnh Toshiba RAS-H10X3KCVG-V Inverter 1.0 HP - Chính hãng

Giá Khuyến Mãi 9.399.000  ₫

Giá niêm yết: 11.890.000  ₫

Máy lạnh Toshiba RAS-H13C3KCVG-V Inverter 1.5 HP - Chính hãng

Giá Khuyến Mãi 9.399.000  ₫

Giá niêm yết: 11.890.000  ₫

Máy lạnh Toshiba RAS-H13C2KCVG-V Inverter 1.5 HP - Chính hãng

Giá Khuyến Mãi 9.399.000  ₫

Giá niêm yết: 11.890.000  ₫

MÁY LẠNH ĐỨNG FUNIKI 2.5HP FC-21MMC (24000BTU) (2020)

Giá Khuyến Mãi 16.449.000  ₫

Giá niêm yết: 16.499.000  ₫

MÁY LẠNH ĐỨNG FUNIKI 3.0HP FC-27MMC (27000BTU) (2020)

Giá Khuyến Mãi 17.899.000  ₫

Giá niêm yết: 17.949.000  ₫

MÁY LẠNH ĐỨNG FUNIKI 4.5HP FC-42 (42000BTU) (2020)

Giá Khuyến Mãi 27.749.000  ₫

Giá niêm yết: 27.799.000  ₫

MÁY LẠNH ĐỨNG FUNIKI 5.5HP FC-42 (50000BTU) (2020)

Giá Khuyến Mãi 32.199.000  ₫

Giá niêm yết: 32.249.000  ₫

MÁY LẠNH ÂM TRẦN FUNIKI 2.0HP CC-18MMC (18000BTU) (2020)

Giá Khuyến Mãi 16.449.000  ₫

Giá niêm yết: 16.499.000  ₫

MÁY LẠNH ÂM TRẦN FUNIKI 2.5HP CC-24MMC (24000BTU) (2020)

Giá Khuyến Mãi 18.949.000  ₫

Giá niêm yết: 18.999.000  ₫

MÁY LẠNH ÂM TRẦN FUNIKI 4.0HP CC-36MMC (36000BTU) (2020)

Giá Khuyến Mãi 25.449.000  ₫

Giá niêm yết: 25.499.000  ₫

MÁY LẠNH TREO TƯỜNG INVERTER FUNIKI 1.0HP HIC 09MMC (9000BTU) (2020)

Giá Khuyến Mãi 4.949.000  ₫

Giá niêm yết: 4.999.000  ₫

MÁY LẠNH TREO TƯỜNG INVERTER FUNIKI 1.5HP HIC 12MMC (12000BTU) (2020)

Giá Khuyến Mãi 6.949.000  ₫

Giá niêm yết: 6.999.000  ₫

MÁY LẠNH TREO TƯỜNG INVERTER FUNIKI 2.0HP HIC 18MMC (18000BTU) (2020)

Giá Khuyến Mãi 9.949.000  ₫

Giá niêm yết: 9.999.000  ₫

Máy Lạnh Aqua AQA-KCRV18WNM Inverter 2.0 HP - Chính hãng

Giá Khuyến Mãi 12.399.000  ₫

Giá niêm yết: 16.000.000  ₫

Máy lạnh Aqua AQA-KCR18NQ-S 2.0 HP - Chính hãng

Giá Khuyến Mãi 9.699.000  ₫

Giá niêm yết: 12.000.000  ₫

Máy lạnh Casper IC-18TL32 Inverter 2.0 HP - Chính Hãng

Giá Khuyến Mãi 12.369.000  ₫

Giá niêm yết: 15.390.000  ₫

Máy lạnh Casper IC-12TL32 Inverter 1.5 HP - Chính Hãng

Giá Khuyến Mãi 6.699.000  ₫

Giá niêm yết: 9.390.000  ₫

Máy lạnh Casper GC-12TL32 Inverter 1.5 HP- Chính Hãng

Giá Khuyến Mãi 6.789.000  ₫

Giá niêm yết: 8.500.000  ₫

Máy lạnh Casper GC-09TL32 Inverter 1.0 HP- Chính Hãng

Giá Khuyến Mãi 5.599.000  ₫

Giá niêm yết: 7.990.000  ₫

Máy lạnh Casper IC-09TL32 Inverter 1.0 HP - Chính Hãng

Giá Khuyến Mãi 5.499.000  ₫

Giá niêm yết: 7.390.000  ₫

Máy lạnh Casper LC-24TL32 2.5 HP - Chính Hãng

Giá Khuyến Mãi 13.199.000  ₫

Giá niêm yết: 16.390.000  ₫

Máy lạnh Casper LC-18TL32 2.0 HP - Chính Hãng

Giá Khuyến Mãi 9.399.000  ₫

Giá niêm yết: 12.390.000  ₫

Máy lạnh Casper LC-12TL32 1.5 HP - Chính Hãng

Giá Khuyến Mãi 5.799.000  ₫

Giá niêm yết: 7.990.000  ₫

Máy lạnh Casper LC-09TL32 1.0 HP - Chính Hãng

Giá Khuyến Mãi 4.199.000  ₫

Giá niêm yết: 6.390.000  ₫

Máy Lạnh LG V13ENH Inverter 1.5 HP- Chính hãng

Giá Khuyến Mãi 7.599.000  ₫

Giá niêm yết: 9.200.000  ₫

Máy Lạnh LG V10ENH Inverter 1.0 HP- Chính hãng

Giá Khuyến Mãi 6.399.000  ₫

Giá niêm yết: 8.200.000  ₫

Máy lạnh Panasonic CU/CS-N24WKH-8 2.5 HP - Chính hãng

Giá Khuyến Mãi 20.499.000  ₫

Giá niêm yết: 24.230.000  ₫

Máy lạnh Panasonic CU/CS-N18WKH-8 2.0 HP - Chính hãng

Giá Khuyến Mãi 14.399.000  ₫

Giá niêm yết: 16.230.000  ₫

Máy lạnh Panasonic CU/CS-N12WKH-8 1.5 HP - Chính hãng

Giá Khuyến Mãi 9.099.000  ₫

Giá niêm yết: 11.230.000  ₫

Máy lạnh Panasonic CU/CS-N9WKH-8 1.0 HP - Chính hãng

Giá Khuyến Mãi 7.359.000  ₫

Giá niêm yết: 9.085.000  ₫

Máy lạnh Toshiba RAS-H18G2KCVP-V Inverter 2.0 HP - Chính hãng

Giá Khuyến Mãi 20.999.000  ₫

Giá niêm yết: 24.000.000  ₫

Máy lạnh Toshiba RAS-H13G2KCVP-V Inverter 1.5 HP - Chính hãng

Giá Khuyến Mãi 16.999.000  ₫

Giá niêm yết: 20.000.000  ₫

Máy lạnh Toshiba RAS-H10G2KCVP-V Inverter 1.0 HP - Chính hãng

Giá Khuyến Mãi 14.899.000  ₫

Giá niêm yết: 18.000.000  ₫

Máy lạnh Toshiba RAS-H24PKCVG-V Inverter 2.5 HP - Chính hãng

Giá Khuyến Mãi 20.199.000  ₫

Giá niêm yết: 24.000.000  ₫

Máy lạnh Toshiba RAS-H18PKCVG-V Inverter 2.0 HP - Chính hãng

Giá Khuyến Mãi 15.699.000  ₫

Giá niêm yết: 18.500.000  ₫

Máy lạnh Toshiba RAS-H24U2KSG-V 2.5 HP - Chính hãng

Giá Khuyến Mãi 15.899.000  ₫

Giá niêm yết: 18.700.000  ₫

Máy Lạnh Toshiba RAS-H10D2KCVG Inverter 1.0 HP - Chính hãng

Giá Khuyến Mãi 7.099.000  ₫

Giá niêm yết: 8.500.000  ₫

Máy Lạnh Daikin FTKC35 Inverter 1.5 HP - Chính hãng

Giá Khuyến Mãi 11.299.000  ₫

Giá niêm yết: 13.500.000  ₫

Máy Lạnh Daikin FTKC25 Inverter 1.0 HP - Chính hãng

Giá Khuyến Mãi 9.199.000  ₫

Giá niêm yết: 11.000.000  ₫

Máy lạnh Sharp AH-X24XEW Inverter 2.5 HP - mẫu 2020 Chính hãng

Giá Khuyến Mãi 13.299.000  ₫

Giá niêm yết: 15.000.000  ₫

Máy lạnh Erito ETI/ETO-LAN25CS1 2.5 HP - Chính hãng

Giá Khuyến Mãi 14.999.000  ₫

Giá niêm yết: 17.640.000  ₫

Máy lạnh Erito ETI/ETO-LAN20CS1 2.0 HP - Chính hãng

Giá Khuyến Mãi 11.099.000  ₫

Giá niêm yết: 13.020.000  ₫

Máy lạnh Erito ETI/ETO-LAN15CS1 1.5 HP - Chính hãng

Giá Khuyến Mãi 7.659.000  ₫

Giá niêm yết: 9.800.000  ₫

Máy lạnh Carrier 2.5 HP 42GCVBE024-703V/38GCVBE024-703V Inverter - Chính hãng

Giá Khuyến Mãi 15.699.000  ₫

Giá niêm yết: 18.360.000  ₫

Máy lạnh Carrier 2.0 HP 42GCVBE018-703V/38GCVBE018-703V Inverter - Chính hãng

Giá Khuyến Mãi 12.899.000  ₫

Giá niêm yết: 15.000.000  ₫

Máy lạnh Carrier 1.5 HP 42GCVBE013-703V/38GCVBE013-703V Inverter - Chính hãng

Giá Khuyến Mãi 9.199.000  ₫

Giá niêm yết: 10.680.000  ₫

Máy lạnh Carrier 1.0 HP 42GCVBE010-703V/38GCVBE010-703V Inverter - Chính hãng

Giá Khuyến Mãi 7.899.000  ₫

Giá niêm yết: 9.120.000  ₫

Máy lạnh Carrier 42CER024-703V/38CER024-703V 2.5 HP - Chính hãng

Giá Khuyến Mãi 15.399.000  ₫

Giá niêm yết: 17.400.000  ₫

Máy lạnh Carrier 42CER018-703V/38CER018-703V 2.0 HP - Chính hãng

Giá Khuyến Mãi 11.859.000  ₫

Giá niêm yết: 13.800.000  ₫

Máy lạnh Carrier 42CER013-703V/38CER013-703V 1.5 HP - Chính hãng

Giá Khuyến Mãi 7.959.000  ₫

Giá niêm yết: 9.240.000  ₫

Máy lạnh Carrier 42CER010-703V/38CER010-703V 1.0 HP - Chính hãng

Giá Khuyến Mãi 6.559.000  ₫

Giá niêm yết: 7.560.000  ₫

Máy lạnh Toshiba RAS-H10U2KSG-V 1.0 HP - Chính hãng

Giá Khuyến Mãi 6.559.000  ₫

Giá niêm yết: 8.700.000  ₫

Máy lạnh Electrolux ESV12CRS-B2 Inverter 1.5 HP - Hàng chính hãng

Giá Khuyến Mãi 8.799.000  ₫

Giá niêm yết: 10.700.000  ₫

Máy lạnh Electrolux ESV09CRS-B2 Inverter (1HP) - Hàng chính hãng

Giá Khuyến Mãi 7.599.000  ₫

Giá niêm yết: 9.700.000  ₫

Máy lạnh Electrolux ESV18CRR-C2 Inverter 2.0 HP - Hàng chính hãng

Giá Khuyến Mãi 11.699.000  ₫

Giá niêm yết: 13.700.000  ₫

Máy lạnh Electrolux ESV12CRR-C2 Inverter 1.5HP - Hàng chính hãng

Giá Khuyến Mãi 7.399.000  ₫

Giá niêm yết: 8.700.000  ₫

Máy lạnh Electrolux ESV09CRR-C6 Inverter 1HP - Hàng chính hãng

Giá Khuyến Mãi 6.499.000  ₫

Giá niêm yết: 7.700.000  ₫

Máy lạnh Toshiba RAS-H18C2KCVG-V Inverter 2.0 HP - Chính hãng

Giá Khuyến Mãi 13.999.000  ₫

Giá niêm yết: 19.700.000  ₫

Máy lạnh Toshiba RAS-H13PKCVG-V Inverter 1.5 HP - Hàng chính hãng

Giá Khuyến Mãi 10.399.000  ₫

Giá niêm yết: 13.800.000  ₫

Máy lạnh Toshiba RAS-H10X2KCVG-V Inverter 1.0 HP - Hàng chính hãng - model 2020

Giá Khuyến Mãi 9.399.000  ₫

Giá niêm yết: 11.900.000  ₫

Máy lạnh Toshiba RAS-H13H2KCVG-V Inverter 1.5 HP - Chính hãng

Giá Khuyến Mãi 9.199.000  ₫

Giá niêm yết: 12.800.000  ₫

Máy lạnh Kendal TAC-12CHPA/FN di động 2 chiều - sưởi - lạnh - Hàng chính hãng

Giá Khuyến Mãi 5.999.000  ₫

Giá niêm yết: 8.000.000  ₫

Máy lạnh Daikin FTKA60UAVMV inverter 2.5 HP - Chính hãng

Giá Khuyến Mãi 21.759.000  ₫

Giá niêm yết: 25.545.000  ₫

Máy lạnh Daikin FTKA50UAVMV inverter 2.0 HP - Chính hãng

Giá Khuyến Mãi 15.999.000  ₫

Giá niêm yết: 19.545.000  ₫

Máy lạnh Daikin FTKA35UAVMV inverter 1.5 HP - Chính hãng

Giá Khuyến Mãi 10.399.000  ₫

Giá niêm yết: 12.545.000  ₫

Máy lạnh Daikin FTKA25UAVMV inverter 1.0 HP - Chính hãng

Giá Khuyến Mãi 8.399.000  ₫

Giá niêm yết: 11.545.000  ₫

Máy Lạnh CASPER GC-09TL25 Inverter 1.0 HP - Hàng chính hãng

Giá Khuyến Mãi 6.159.000  ₫

Giá niêm yết: 8.590.000  ₫

Máy Lạnh LG V13API Inverter 1.5 HP - Hàng chính hãng

Giá Khuyến Mãi 9.599.000  ₫

Giá niêm yết: 12.220.000  ₫

Máy Lạnh LG V10API Inverter 1.0HP - Hàng chính hãng

Giá Khuyến Mãi 8.299.000  ₫

Giá niêm yết: 11.220.000  ₫

Máy Lạnh LG V13APF Inverter 1.5 HP - Hàng chính hãng

Giá Khuyến Mãi 11.299.000  ₫

Giá niêm yết: 14.220.000  ₫

Máy lạnh Daikin 2 chiều inverter FTXZ50NVMV/RXZ50NVMV (2.0HP) - Hàng chính hãng

Giá Khuyến Mãi 35.199.000  ₫

Giá niêm yết: 39.950.000  ₫

Máy lạnh Daikin 2 chiều inverter FTXZ35NVMV/RXZ35NVMV (1.5HP) - Hàng chính hãng

Giá Khuyến Mãi 32.599.000  ₫

Giá niêm yết: 37.200.000  ₫

Máy lạnh Daikin 2 chiều inverter FTXZ25NVMV/RXZ25NVMV (1.0HP) - Hàng chính hãng

Giá Khuyến Mãi 30.299.000  ₫

Giá niêm yết: 34.670.000  ₫

Máy lạnh Daikin 1 chiều inverter FTKJ50NVMVS/RKJ50NVMV (2.0HP) - Hàng chính hãng

Giá Khuyến Mãi 26.799.000  ₫

Giá niêm yết: 30.985.000  ₫

Máy lạnh Daikin 1 chiều inverter FTKJ35NVMVS/RKJ35NVMV (1.5HP) - Hàng chính hãng

Giá Khuyến Mãi 20.999.000  ₫

Giá niêm yết: 23.660.000  ₫

Máy lạnh Daikin 1 chiều inverter FTKJ25NVMVS/RKJ25NVMV (1.0HP) - Hàng chính hãng

Giá Khuyến Mãi 16.199.000  ₫

Giá niêm yết: 18.545.000  ₫

Máy lạnh Daikin 1 chiều inverter FTKJ50NVMVW/RKJ50NVMV (2.0HP) - Hàng chính hãng

Giá Khuyến Mãi 26.799.000  ₫

Giá niêm yết: 30.985.000  ₫

Máy lạnh Daikin 1 chiều inverter FTKJ35NVMVW/RKJ35NVMV (1.5HP) - Hàng chính hãng

Giá Khuyến Mãi 20.999.000  ₫

Giá niêm yết: 23.660.000  ₫

Máy lạnh Daikin 1 chiều inverter FTKJ25NVMVW/RKJ25NVMV (1.0HP) - Hàng chính hãng

Giá Khuyến Mãi 16.199.000  ₫

Giá niêm yết: 18.545.000  ₫

Máy Lạnh DAIKIN Inverter FTKM71SVMV/RKM71SVMV (3.0HP) - Hàng chính hãng

Giá Khuyến Mãi 38.199.000  ₫

Giá niêm yết: 43.470.000  ₫

Máy Lạnh DAIKIN Inverter FTKM60SVMV/RKM60SVMV (2.5HP) - Hàng chính hãng

Giá Khuyến Mãi 33.899.000  ₫

Giá niêm yết: 37.740.000  ₫

Máy Lạnh DAIKIN Inverter FTKM50SVMV/RKM50SVMV (2.0HP) - Hàng chính hãng

Giá Khuyến Mãi 24.399.000  ₫

Giá niêm yết: 27.400.000  ₫

Máy Lạnh DAIKIN Inverter FTKM35SVMV/RKM35SVMV (1.5HP) - Hàng chính hãng

Giá Khuyến Mãi 16.099.000  ₫

Giá niêm yết: 18.435.000  ₫

Máy Lạnh DAIKIN Inverter FTKM25SVMV/RKM25SVMV (1.0HP) - Hàng chính hãng

Giá Khuyến Mãi 13.499.000  ₫

Giá niêm yết: 15.575.000  ₫

Máy lạnh Asanzo K18A Inverter 2.0 HP - Hàng chính hãng

Giá Khuyến Mãi 9.799.000  ₫

Giá niêm yết: 11.000.000  ₫

Máy lạnh Asanzo K12A Inverter 1.5 HP - Hàng chính hãng

Giá Khuyến Mãi 6.399.000  ₫

Giá niêm yết: 8.000.000  ₫

Máy lạnh Asanzo K09A Inverter 1.0 HP - Hàng chính hãng

Giá Khuyến Mãi 5.369.000  ₫

Giá niêm yết: 7.000.000  ₫

Máy lạnh Asanzo S18A 2.0 HP - Hàng chính hãng

Giá Khuyến Mãi 7.699.000  ₫

Giá niêm yết: 9.000.000  ₫

Máy lạnh Asanzo S12A 1.5 HP - Hàng chính hãng

Giá Khuyến Mãi 5.369.000  ₫

Giá niêm yết: 7.000.000  ₫

Máy lạnh Asanzo S09A 1.0 HP - Hàng chính hãng

Giá Khuyến Mãi 4.299.000  ₫

Giá niêm yết: 6.000.000  ₫

Máy Lạnh Daikin FTKC35UAVMV Inverter 1.5 HP - Chính Hãng

Giá Khuyến Mãi 11.299.000  ₫

Giá niêm yết: 12.485.000  ₫

Máy Lạnh Daikin FTKC25UAVMV Inverter 1.0 HP - Chính Hãng

Giá Khuyến Mãi 9.399.000  ₫

Giá niêm yết: 10.285.000  ₫

Máy Lạnh Inverter Nagakawa NIS-C18R2T01 (2.0HP) - Hàng Chính Hãng

Giá Khuyến Mãi 11.199.000  ₫

Giá niêm yết: 13.990.000  ₫

Máy Lạnh Inverter Nagakawa NIS-C12R2T01 (1.5HP) - Hàng Chính Hãng

Giá Khuyến Mãi 6.899.000  ₫

Giá niêm yết: 8.370.000  ₫